Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Cyfnewid Amrywiaeth Digidol Pobl Ifanc
Adeiladu Gwydnwch a Hunan-barch trwy Focsio
Windrush Cymru
Ymgyrchu a Phrotest - Sut mae pobl yn protestio
Yr Holocost a Chymru: Yr Iaith Gymraeg
Yr Holocost a Chymru: Cofio'r Holocost
Yr Holocost a Chymru: Hunaniaeth
Yr Holocost a Chymru: Rhyddid
Yr Holocost a Chymru: Ffoaduriaid Iddewig ym...
Yr Holocost a Chymru: Meddygon, deintyddion a...
Yr Holocost a Chymru: Bywyd crefyddol...
Yr Holocost a Chymru: Ffoaduriaid Iddewig fel...
Yr Holocost a Chymru: General Paper and Box...
Yr Holocost a Chymru: Caethiwo 'estron-elynion'...
Yr Holocost a Chymru: Arlunwyr Iddewig yng...
Yr Holocost a Chymru: Caethiwo 'estron-elynion'...
Yr Holocost a Chymru: Aero Zipp Fasteners yn...
Yr Holocost a Chymru: Arlunwyr Iddewig yng...
Yr Holocost a Chymru: Kristallnacht 2
Yr Holocost a Chymru: Kristallnacht 1
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 4
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 3
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 2
Hughesovka - Ymfudo a diwydiannu Cymru yn...
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 1
Pecyn Cymorth Treftadaeth
Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru
Hyrwyddo eich Deunydd Dysgu
Archif Cof - Dementia
Capsiwl Amser Digidol o COVID