Yr Holocost a Chymru: Arlunwyr Iddewig yng Nghymru - Josef Herman

979 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Arlunwyr Iddewig yng Nghymru: astudiaeth achos, Josef Herman

Bu’r ffoadur Iddewig, yr artist Josef Herman, yn byw yn Ystradgynlais yng nghwm Tawe am un mlynedd ar ddeg. Yn y adnodd hwn, gofynnir i fyfyrwyr archwilio gwaith celf Herman a chreu darnau eu hunain yn ei arddull ef. Gellir defnyddio’r adnodd hwn fel adnodd ar ei phen ei hun neu ei hymgorffori mewn cynllun gwaith astudio artist TGAU Celf.

Delwedd uchod: Miners Singing gan Josef Herman (1911-2000). ©Ystad yr arlunydd/Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales.

 

Cynhyrchwyd yr adnodd hwn fel rhan o brosiect partneriaeth 'Côf a lithr, llythyrau a geidw: creu adnoddau'r Holocost ar gyfer ysgolion Cymru' rhwng Canolfan Astudio Symudedd Pobl (CMOP), Prifysgol Aberystwyth, a Jewish History Association of South Wales/Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (JHASW/CHIDC). Cefnogir y prosiect yn garedig gan Cymdiethas y Ffoaduriaid Iddewig, Charles Wolfson Charitable Trust, Jewish Historical Society of England a Garfield Weston Foundation.

 

Cwricwlwm i Gymru

Y Celfyddydau Mynegiannol, Iecheyd a Lles, Y Dyniaethau, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Oed: 14-16 / Cam Cynnydd: 5

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae'r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

 

Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r adnodd hwn.

Cwricwlwm i Gymru

age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Josef_Herman_Cynllun_Gwers.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Josef_Herman_Taflen_Waith.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Josef_Herman_Lesson_Plan.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Josef_Herman_Worksheet.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw