Y Ganolfan Gymorth

Am gymorth ynghylch sut i ddefnyddio’r wefan, dilynwch y canllawiau cymorth Sut i...

Gwelwch y ddewislen Rhagor o wybodaeth am Gwestiynau Cyffredin syml a faterion mwy cymhleth fel, hawlfraint, metadata a rheoli casgliadau mawr. Mae ein tudalennau gwybodaeth ddefnyddiol yn llawn gwybodaeth ymarferol ar gyfer unigolion, sefydliadau treftadaeth neu grwpiau cymunedol.

Ond cofiwch gysylltu â ni os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano.