Y Ganolfan Gymorth

Am gymorth ynghylch sut i ddefnyddio’r wefan, dilynwch y canllawiau cymorth Sut i.... Ffeindiwch gymorth gyda Cwestiynau Cyffredin syml ac ar faterion mwy cymhleth fel, hawlfraint, metadata a rheoli casgliadau mawr. Mae ein tudalennau gwybodaeth ddefnyddiol yn llawn gwybodaeth ymarferol ar gyfer unigolion, sefydliadau treftadaeth neu grwpiau cymunedol.