Datganiad Preifatrwydd a Chwcis

Diogelu Data

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych chi, ac rydym yn defnyddio technolegau newydd a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data. Mae gweddill y datganiad hwn yn ymroddedig i wneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a bydd yn egluro'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud.

Mae Casgliad y Werin Cymru (CYW) yn bartneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol a'r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Ni fydd CYW yn defnyddio'ch data at unrhyw ddiben heblaw am reolaeth chynnal a chadw'r wefan/archifau a chyfathrebu â chi. Er ein bod yn defnyddio trydydd parti i'n helpu ni i gyflwyno'r gwasanaeth, ni allant ddefnyddio'ch data at unrhyw ddiben arall.

Eich hawliau

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni ac fel unigolyn mae gennych nifer o hawliau. Gallwch chi:

  • cael mynediad a chopi o'ch data ar gais;
  • gofyn i ni newid data anghywir neu anghyflawn;
  • gofyn i ni ddileu neu roi'r gorau i brosesu eich data lle rydym yn dibynnu ar naill ai'ch caniatâd neu ein buddiannau cyfreithlon ein hunain fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu.

Rydym yn cymryd unrhyw gwynion a gawn am hyn yn ddifrifol iawn. Rydym yn annog pobl i ddod â'n sylw ato os ydynt o'r farn bod ein casgliad neu ddefnydd o wybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd yr ydym yn defnyddio'ch data, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data dros Ebost neu ysgrifennwch at:

Casgliad y Werin Cymru
G/O Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3B

I ddeall mwy am eich hawliau, darllenwch Your Data Matters, gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Ein defnydd o gwcis

Ni ddefnyddir y cwcis rydym yn eu defnyddio i adnabod chi yn bersonol, a gallwch chi reoli neu ddileu'r ffeiliau hyn os ydych chi'n dymuno o fewn gosodiadau eich porwr (gweld Dileu Cwcis, isod). Dyma restr o'r cwcis a osodir gan y wefan hon a'r gwasanaethau trydydd parti a ddefnyddiwn:

Cwcis hanfodol i reoli eich ymweliad cyfredol
Enw Pwrpas Terfynu
_cfduid Hanfodol i ddefnyddio'r wefan yng nghyffredinol 1 blwyddyn
has_js Hanfodol i bori'r wefan Pan fyddwch yn cau'r porwr
Mesur defnydd o'r wefan
Enw Pwrpas Terfynu
_ga Hysbysu ni ar batrymau defnyddwyr i wneud gwelliannau: Google Analytics 2 flynedd
_gat Hysbysu ni ar batrymau defnyddwyr i wneud gwelliannaus: Google Analytics Pan fyddwch chi'n cau'ch porwr
_gid Hysbysu ni ar batrymau defnyddwyr i wneud gwelliannaus: Google Analytics Pan fyddwch chi'n cau'ch porwr

Rhagor o wybodaeth

Dileu Cwcis
Mae cwcis hanfodol yn galluogi ymarferoldeb craidd megis llywio tudalen a mynediad i ardaloedd diogel. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y rhain, fodd bynnag, gellir eu hanabledd trwy newid dewisiadau eich porwr, ewch i All About Cookies am ragor o wybodaeth a sut i'w rheoli.
Mesur a pherfformio: defnyddio cwcis trydydd parti
Rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log safonol ar y rhyngrwyd a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Gwnawn hyn i ddarganfod pethau megis nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau'r safle. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu'n unig mewn ffordd ddienw nad yw'n nodi unrhyw un yn unigol. I ddeall mwy ar y cwcis a osodir gan Google Analytics neu optio allan.
Defnyddwyr Cyfrif Cofrestredig
I gofrestru cyfrif, mae angen cyfeiriad Ebost dilys arnom. Mae'r cyfeiriad hwn yn cael ei gadw yn eich proffil ac nid yw'n cael ei rannu ag unrhyw drydydd parti neu ei ddangos i ddefnyddwyr eraill. Dim ond y wybodaeth hon y byddwn yn ei ddefnyddio i gyfathrebu ynglŷn â'ch cynnwys neu hysbysiadau newid.
E-newyddlen
Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr chwarterol, rydym yn defnyddio darparwr trydydd rhan, Mail Chimp, i gyflwyno a chasglu ystadegau ynghylch agor Ebost a chliciau. Gallwch chi dad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy ddewis dad-danysgrifio ar waelod y cylchlythyr neu drwy mewngofnodi i'r wefan.
Cysylltu â ni
Pan fyddwn ni’n Ebostio chi, rydym yn trio amgryptio’r neges. Mae hwn yn dibynnu os mae’ch gwasanaeth Ebost yn cefnogi amgryptio, mae llawer yn. Os ydych chi eisiau gwirio eich darparwr am amgryptio chwiliwch yn eu dogfennau.
Monitro ac Amddiffyn
Rydym yn defnyddio systemau a gwasanaethau trydydd parti i ddiogelu ein systemau a'n staff. Mae'r systemau a'r gwasanaethau hyn yn monitro'r systemau, negeseuon Ebost a'r ffeiliau a anfonir atom ar gyfer bygythiadau fel firysau, meddalwedd maleisus neu gynnwys amhriodol arall. Cofiwch fod gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw e-bost yr ydych yn ei anfon o fewn ffiniau'r gyfraith.
Gwasanaethau Rhwydweithio Cymdeithasol Trydydd Parti
Os ydych chi'n dewis defnyddio gwasanaethau rhwydweithio cymdeithasol ar ein gwefan, bydd cwcis gan wefannau trydydd parti fel Facebook, Google a Twitter yn cael eu harbed ar eich cyfrifiadur. Caiff y rhain eu defnyddio i ddarparu ffwythiannau ychwanegol, fel eich galluogi i 'Hoffi' neu rannu erthygl, blog neu ddigwyddiad ar ein gwefan. Am fwy o reolaeth dros gwcis allanol, gweler: