Gorsaf Treftadaeth Ddigidol

Rydym yn sefydlu Gorsafoedd Treftadaeth Ddigidol ar draws Cymru i ddarparu cyfleusterau digido am ddim

Mewn partneriaeth gyda grwpiau a mudiadau lleol, rydym yn cynnig cymorth a hyfforddiant ar sut i gael y gorau o’r offer ac uwchlwytho eitemau'n rhwydd i'r wefan.

Mae'r map gyferbyn yn dangos lle mae gorsafoedd yn bodoli eisoes (coch) a lle mae cynlluniau ar y gweill i sefydlu mwy (glas).

Lle i ddod o hyd iddynt

Cysylltwch â ni i weld ble mae eich GTDd chi.

Rhagor o wybodaeth

Cyfeiriwch at y cwestiynau cyffredin. neu os oes gennych ddiddordeb i sefydlu Gorsaf Treftadaeth Ddigidol yn eich cymuned chi, mae croeso i chi gysylltu.

Tîm Casgliad y Werin Cymru

Ffôn: 01970 632 500 | neu ebost