Yr Holocost a Chymru: Arlunwyr Iddewig yng Nghymru - Heinz Koppel

767 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Mae’r adnodd hwn yn archwilio’r artist Iddewig a aned yn Berlin, Heinz Koppel, a fu’n byw yng Nghymru. Mae myfyrwyr yn archwilio gwahanol ffynonellau i gael dealltwriaeth o fywyd ac arddull artistig yr artist. Mae'r adnodd hwn yn defnyddio elfennau o Ddrama a Symud, felly mae'n well ei chyflwyno mewn gofod mawr fel stiwdio Ddrama.

Delwedd uchod: Heinz Koppel ac Renate Fischl ar ddiwrnod eu priodas, 1949. Delwedd trwy garedigrwydd Gaby Koppel.

 

Cynhyrchwyd yr adnodd hwn fel rhan o brosiect partneriaeth 'Côf a lithr, llythyrau a geidw: creu adnoddau'r Holocost ar gyfer ysgolion Cymru' rhwng Canolfan Astudio Symudedd Pobl (CMOP), Prifysgol Aberystwyth, a Jewish History Association of South Wales/Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (JHASW/CHIDC). Cefnogir y prosiect yn garedig gan Cymdiethas y Ffoaduriaid Iddewig, Charles Wolfson Charitable Trust, Jewish Historical Society of England a Garfield Weston Foundation.

 

Cwricwlwm i Gymru

Y Celfyddydau Mynegiannol, Iecheyd a Lles, Y Dyniaethau

Oed: 14-16 / Cam Cynnydd: 5

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae'r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

 

Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r adnodd hwn.

Cwricwlwm i Gymru

age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

L10_Heinz_Koppel_Cynllun_Gwers.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) L10_Heinz_Koppel_Lesson_Plan.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw