Capsiwl Amser Digidol o COVID

2135 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Cofnodi straeon eich disgyblion yn ystod y pandemig.

Ar hyd y canrifoedd, mae dyddiaduron, ffotograffau, dogfennau a recordiadau wedi ein helpu i ddeall cyfnodau hanesyddol eraill a sut mae pobl yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd, yn arbennig felly mewn cyfnod o argyfwng.

Gyda’ch cymorth chi, hoffem greu capsiwl amser digidol ar gyfer ein gwefan er mwyn i ni, a chenedlaethau’r dyfodol ddeall stori eich disgyblion yn ystod y cyfnod heriol hwn.

 

Y Cyfnod Sylfaen

Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, Datblygiad creadigol

Cyfnod Allweddol 2, 3 & 4

Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Sgiliau llythrennedd, Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

Cwricwlwm i Gymru

Y Celfyddydau Mynegiannol, Iecheyd a Lles, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, Fframwaith Cymhwysedd Digidol

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn, a gweld ein cynnwys 'Enfysau Mewn Ffenestri' yma

Cwricwlwm i Gymru

Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Capswl_amser_digidol.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Digital_time_capsule.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw