Enfysau Mewn Ffenestri / Rainbows in Windows's profile picture

Enfysau Mewn Ffenestri / Rainbows in Windows

Dyddiad ymuno: 31/03/20

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Yn ystod y cyfyngiadau cymdeithasol a osodwyd o ganlyniad i bandemig y Coronavirus yn 2020, mae miloedd o blant ledled Cymru a’r DU wedi bod yn llunio enfysau lliwgar mewn ffenestri, gan helpu pobl i aros yn bositif ac er mwyn diolch i weithwyr allweddol y wlad yn ystod yr amser anodd hwn. Dyma ddetholiad o enfysau a anfonwyd o gartrefi ledled Cymru. Anfonwch lun o'ch enfys eich hun i'n tîm cyfryngau cymdeithasol a fydd yn ei ychwanegu at ein harchif.
  • 446
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi