Blwch offer i athrawon

Defnyddio sgiliau digidol o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a chyfrannu eich eitemau a phrojectau

CAM 1 Cofrestru

Creu cyfrif ar gyfer eich ysgol, dosbarth neu ddisgyblion. Ar gyfer Blwyddyn 6 neu iau, crëwch gyfrif dosbarth fel y gall disgyblion gadw eitemau fel drafftiau i chi eu hadolygu cyn cyhoeddi. Ar gyfer Blwyddyn 7 neu hŷn, fe gewch ddewis gadael i'r disgyblion greu eu cyfrifon eu hunain.

CAM 2 Gwella sgiliau a chymwyseddau digidol

Gwella sgiliau a chymwyseddau digidol trwy wneud tasgiau syml, fel: uwchlwytho lluniau neu ddogfennau; neu gwneud fideo. Mae'r gwaith hyn yn eich galluogi i gyflawni amcanion llinyn FfCD ehangach fel rhain:

LLINYN

Dinasyddiaeth Hunaniaeth, delwedd ac enw da
Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth
Rhyngweithio a Chydweithio Cydweithio
Storio a rhannu
Cynhyrchu Cynllunio, cyrchu a chwilio
Creu

Syniadau am dasgau dosbarth 2020

Creu Capsiwl Amser Digidol o Gyfnod y Cloi – gyda chymorth eich disgyblion, rydym am greu capsiwl digidol ar ein gwefan er mwyn i ni a chenedlaethau'r dyfodol ddeall eu stori yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Gwaith dosbarth digidol

Unwaith y byddwch wedi meistroli uwchlwytho, gallwch symud ymlaen at sgiliau FfCD mwy datblygedig a chydlynu Project dosbarth gan ddefnyddio'r wefan. Darluniwch digwyddiad neu amser yn y gorffennol drwy greu stori, casgliad neu lwybr. Darllenwch ein canllaw Projectau Digidol, sy'n eich galluogi i gyflawni amcanion llinyn FfCD ehangach.

Rhagor o enghreifftiau gwych:

clawr proffeil yr ysgol clawr proffeil yr ysgol
Ysgol Gynradd Deri projectau ar Fywyd Fictoraidd a Mwyngloddio Ysgol Gynradd Llanharan, llwybrau sain
clawr proffeil yr ysgol clawr proffeil yr ysgol
Ton–yr–Ywen, project Straeon Ymfudo Ysgol Gynradd St Woolos ar y cyd ag Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion