arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Cofnodi Straeon eich disgyblion yn ystod cyfnod y cloi

Gyda chymorth eich disgyblion, rydym am greu capsiwl digidol er mwyn i genedlaethau’r dyfodol gofio eu stori

 

Ar hyd y canrifoedd, mae dyddiaduron, ffotograffau, dogfennau a recordiadau wedi ein helpu i ddeall cyfnodau hanesyddol eraill a sut mae pobl yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd, yn arbennig felly mewn cyfnod o argyfwng.

Gyda’ch cymorth chi, hoffem greu capsiwl amser digidol ar gyfer ein gwefan er mwyn i ni, a chenedlaethau’r dyfodol ddeall stori eich disgyblion yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Cynhwysion y Capsiwl Amser

Dyma rai awgrymiadau o ran cynhwysion ar gyfer prosiect capsiwl eich disgyblion.

1. Gofynnwch i’ch disgyblion gymryd ffotograff neu recordiad o’r 3 hoff weithgaredd sydd wedi dod â hapusrwydd iddyn nhw yn ystod cyfnod y cloi. Awgrymiadau:

  • mynd am dro/ar gefn beic yn ddyddiol
  • treulio mwy o amser gyda’u teulu
  • bod yn greadigol

2. I bwy rydych chi’n ddiolchgar? Y GIG? Gweithwyr Allweddol? Rhieni? Gofynnwch i’ch disgyblion gofnodi pethau fydd y neu hatgoffa o pwy wnaeth eu helpu trwy’r pandemig hwn. Awgrymiadau:

  • Cymryd ffotograff o’r enfysau maent wedi eu creu
  • Cofnodi’r clapio i ofalwyr ar nosweithiau Iau
  • Tynnu llun o bobl rydych chi’n ddiolchgar amdanynt

3. Beth yw barn eich teulu chi? Gofynnwch i’ch disgyblion gyfweld aelod o’r teulu gartref neu o bell. Gallant ddangos eu sgiliau digidol trwy recordio rhai o’r cyfweliadau hanes llafar yma. Awgrymiadau o ran cwestiynau:

  • Sut mae bywydau aelodau o’r teulu wedi newid ers cyfnod y cloi?
  • Beth sy’n eu gwneud yn hapus/trist yn ystod yr amser heriol hwn?

Cyhoeddwch eich Capsiwl Amser ar wefan Casgliad y Werin Cymru

Darllenwch ein canllawiau ar ‘Sut i Gyhoeddi eich Capsiwl Amser ar CyW'

 

Gall disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gasglu eu cynnwys nawr, a gallwch ei lwytho i’r wefan gyda’ch gilydd yn yr ystafell ddosbarth pan fyddant wedi dychwelyd i’r ysgol.

Gall disgyblion Cyfnod Allweddol 3 & 4 ddatblygu a dangos eu sgiliau digidol trwy uwchlwytho cynnwys i’r wefan eu hunain

Cofiwch ychwanegu’r tag 'capsiwl amser digidol' i’ch cynnwys pan fyddwch yn cyheoddi!

Cymorth ar-lein gyda’ch prosiect

Darllenwch ein Canllawiau Hanes Llafar i Ysgolion, a grewyd mewn partneriaeth gyda’r Gymdeithas Hanes Llafar, am awgrymiadau ar sut i gyfweld y gallwch chi eu trosglwyddo i’ch disgyblion.

Mae ein canllawiau Sut I hefyd ar gael ar ein gwefan os ydych angen cymorth pellach ar sut i uwchlwytho prosiect capsiwl amser eich disgyblion.

Am gymorth a chefnogaeth bellach gysylltwch â'n Swyddog Addysg, Catalena Angele:

[email protected]

Byddwch yn rhan o Hanes Cymru?

Unwaith y bydd cynnwys eich disgyblion ar ein gwefan, bydd yn helpu cenedlaethau’r dyfodol i ddeall sut gwnaeth Cymru ymdopi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Gweithio gyda’n partneriaid

Rydym hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid i gasglu straeon ac atgofion cyfnod y cloi er mwyn i ni a chenedlaethau’r dyfodol gofio amdano. Bydd rhai o’r straeon hyn yn ymddangos ar ein gwefan yn ystod yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod.

Dysgwch fwy am eu prosiectau: Amgueddfa Cymru; Llyfrgell Genedlaethol Cymru