Pecyn Cymorth Treftadaeth

1223 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Cadw a rhannu eich dogfennau hanesyddol

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru / The Jewish History Association of South Wales CHIDC / JHASW) ym mis Tachwedd 2017 gyda'r nod o ddatgelu, dogfennu, cadw, a rhannu treftadaeth ddiwylliannol diriaethol ac annirweddol ymysg cymunedau Iddewig de Cymru.

Mae'r dogfennau hyn yn rhan o Becyn Cymorth Treftadaeth a fydd yn galluogi cymunedau a sefydliadau bychan i gymryd y camau cyntaf tuag at warchod a rhannu eu treftadaeth, hyd yn oed os nad oes ganddynt brofiad yn y maes hwn.

Mae Archifau Morgannwg wedi bod yn bartner tymor hir i lawer o brosiectau CHIDC / JHASW ac mae hi wedi cyfrannu’r dogfennau yma fel rhan o brosiect ar y cyd (ynghyd â Casgliad y Werin Cymru) ar gyfer Grant adfer gwirfoddoli yn sgil y Coronafirws a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru 2020/21.

 

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys arweiniad ar:

 

Gadw eich deunydd hanesyddol yn eich Archifau lleol

 

Rhannu eich deunydd hanesyddol ar Cadgliad y Werin Cymru

 

Mae rhannau pellach o'r pecyn cymorth i'w gweld ar ein gwefan yma www.jhasw.com/heritage-toolkit

 

Dysgu Gydol Oes

Mae'r adnodd hwn ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion, ac mae'n cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol neu broffesiynol.

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae'r adnodd hwn yn cynnig gweithgareddau dysgu i'ch helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r adnodd hwn.

Cwricwlwm i Gymru

Lifelong learning

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

ArchifauMorgannwg_Trin_Rhestru_Deunyddiau.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) GlamorganArchives_Materials_Listing_Handling.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) JHASW_CYW_Catalog_Hawlfraint.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) JHASW_PCW_Catalogue_Copyright.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw