Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Pecyn Cymorth Treftadaeth
Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru
Hyrwyddo eich Deunydd Dysgu
Archif Cof - Dementia
Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd...
Hanes Llafar: Canllaw i Ysgolion
Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol
Adnodd 4: Crewyr a defnyddwyr digidol
Adnodd 3: Cyhoeddi eich cynnwys eich hun gyda...
Adnodd 2: Metadata - Chwilio am nodwydd mewn...
Adnodd 1: Hawlfraint - Byddwch yn ymwybodol o...