Adnodd 2: Metadata - Chwilio am nodwydd mewn tas wair

1398 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Deall beth yw metadata a pham mae ei angen arnom.

 

Cyfnod Allweddol 2

Fframwaith Cymhwysedd Digidol - Dinasyddiaeth: 1.1 Hunaniaeth, delwedd ac enw da

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gallwch ei ddewis rhannau ohono i wneud eich gwersi eich hun. Mae’n un o gyfres o bedwar adnodd o'r enw  Canllaw hwylus i hawlfraint a metadata.

Adnodd 1: Hawlfraint - Byddwch yn ymwybodol o’ch hawliau digidol

Adnodd 2: Metadata - Chwilio am nodwydd mewn tas wair

Adnodd 3: Cyhoeddi eich cynnwys eich hun gyda metadata

Adnodd 4: Crewyr a defnyddwyr digidol

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Gwers_2_Metadata.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Lesson_2_Metadata.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Pa mor hir a gymer hyn?

Bydd y wers hon yn para tuag 1 awr.

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw