Archif Cof - Dementia

2370 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Darganfyddwch yr ‘Archif Cof’ yng Nghasgliad y Werin Cymru a dysgwch am ddementia.

Mae codi ymwybyddiaeth o ddementia yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o’r cyflwr cyffredin sy’n newid bywydau. Gall hefyd roi sgiliau bywyd gwerthfawr iddyn nhw, gan eu galluogi nhw i gefnogi aelodau o’u teulu a’u cymuned sy’n byw gyda dementia.

Bydd yr adnodd hwn:

 

Gwyliwch fideo byr am yr Archif Cof.

 

Y Cyfnod Sylfaen

Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd

Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4

Addysg bersonol a chymdeithasol

Cwricwlwm i Gymru

Iecheyd a Lles, Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Addysg Gydol Oes

Datblygwyd yr adnodd hwn ar gyfer ysgolion, ond mae'n cynnwys gweithgareddau a allai gael eu defnyddio gan bobl o unrhyw oed, i weithio gydag oedolion sy'n byw gyda dementia. Gallai gael ei ddefnyddio gan deuluoedd i gefnogi aelod o'r teulu, neu gan bobl sy'n gweithio mewn amgylchedd gofal.

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
Lifelong learning

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Archif_Cof_Dementia.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Memory_Archive_Dementia.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw