Adnodd 1: Hawlfraint - Byddwch yn ymwybodol o’ch hawliau digidol

1370 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Dysgwch sut mae hawlfraint yn diogelu pob gwaith creadigol ac yn atal eraill rhag ei ​​ddefnyddio heb ganiatâd y sawl a greodd y gwaith.

 

Cyfnod Allweddol 2

Fframwaith Cymhwysedd Digidol - Dinasyddiaeth: 1.3 Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gallwch ei ddewis rhannau ohono i wneud eich gwersi eich hun. Mae’n un o gyfres o bedwar adnodd o'r enw  Canllaw hwylus i hawlfraint a metadata.

Adnodd 1: Hawlfraint - Byddwch yn ymwybodol o’ch hawliau digidol

Adnodd 2: Metadata - Chwilio am nodwydd mewn tas wair

Adnodd 3: Cyhoeddi eich cynnwys eich hun gyda metadata

Adnodd 4: Crewyr a defnyddwyr digidol

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Gwers_1_Hawlfraint.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Lesson_1_Copyright.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Pa mor hir a gymer hyn?

Bydd y wers hon yn para tuag 1.5 awr, ond gallai gymryd mwy o amser os bydd y disgyblion yn awyddus i dreulio mwy o amser ar eu darluniau a'u poster

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw