Yr Holocost a Chymru: Yr Iaith Gymraeg

901 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Yn y wers hon, bydd y myfyrwyr yn edrych ar hanes Kate Bosse-Griffiths, ffoadur Almaeneg-Iddewig, wnaeth ffoi i Gymru gan ddod yn ffigwr blaenllaw yn y mudiad Cymraeg.

Delwedd uchod: Kate Bosse a Gwyn Griffiths ar ddiwrnod eu priodas, Pontypridd, Medi 1939. Delwedd â chaniatâd Heini Gruffudd.

Cynhyrchwyd yr adnodd hwn fel rhan o brosiect partneriaeth 'Côf a lithr, llythyrau a geidw: creu adnoddau'r Holocost ar gyfer ysgolion Cymru' rhwng Canolfan Astudio Symudedd Pobl (CMOP), Prifysgol Aberystwyth, a Jewish History Association of South Wales/Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (JHASW/CHIDC). Cefnogir y prosiect yn garedig gan Cymdiethas y Ffoaduriaid Iddewig, Charles Wolfson Charitable Trust, Jewish Historical Society of England a Garfield Weston Foundation.

 

Cwricwlwm i Gymru

Y Celfyddydau Mynegiannol, Iecheyd a Lles, Y Dyniaethau, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Oed: 11-14 / Cam Cynnydd: 4

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae'r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r adnodd hwn.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

L15_Iaith_Gymraeg_Cynllun_Gwers.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) L15_Iaith_Gymraeg_Taflen_Waith.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) L15_Welsh_Language_Lesson_Plan.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) L15_Welsh_Language_Worksheet.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw