Adeiladu Gwydnwch a Hunan-barch trwy Focsio

230 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Mae Bocsio Menywod Cymru: Ddoe, Presennol a Dyfodol (WBW) yn brosiect treftadaeth chwaraeon, sy’n dogfennu profiadau menywod sy’n cymryd rhan ym myd bocsio yng Nghymru. Pwrpas y prosiect yw dathlu’r cyfraniadau y maent wedi’u gwneud i hanes cyfoethog bocsio yng Nghymru a thynnu sylw at yr heriau a’r rhwystrau y mae cyfranogwyr benywaidd yn eu hwynebu yn y gamp. Mae’r archif a gyhoeddir yng Nghasgliad y Werin Cymru yn cynnwys delweddau a chyfweliadau gyda bocswyr (amatur a phroffesiynol), hyfforddwyr bocsio, haneswyr a newyddiadurwyr.

Gall yr andodd hwn gefnogi dysgwyr i:

1. Deall sut mae bocsio yn galluogi unigolion i fagu hyder a hunan-barch, ac i ddatblygu a chynnal arferion cadarnhaol sy'n cefnogi lles emosiynol, hunaniaeth a chymuned.

2. Ystyried y ffordd y maent yn mynegi a phrosesu eu hemosiynau trwy weithredu a gweithgaredd corfforol.

 

Cwricwlwm i Gymru

Oed: 8-16 / Cam Cynnydd: 3, 4 & 5

 

Iecheyd a Lles

 

Y Dyniaethau

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae'r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddion ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r adnodd hwn.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Bocsio_Menywod_Cymru.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Womens_Boxing_Wales.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw