Windrush Cymru

117 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Adnodd addysg yn rhoi llais i wynebau a hanes Cenhedlaeth Windrush yng Nghymru.

Mae'r adnodd dysgu hwn, a grëwyd gan Amgueddfa Cymru, yn cael ei lywio gan gynnwys a gasglwyd fel rhan o brosiect Race Council Cymru, Windrush Cymru – Our Voices, Our Stories, Our Histories. Mae’r themâu wedi dod i’r amlwg o’r straeon a’r atgofion a rannwyd gan y cyfranogwyr.

Hoffai Amgueddfa Cymru diolch i'r holl henuriaid a theuluoedd Cenhedlaeth Windrush am rannu eu straeon ar gyfer cenedlaethau iau a helpu i gofnodi etifeddiaeth Hanes Pobl Dduon yng Nghymru.

Awgrymir bod athrawon a dysgwyr yn cymryd amser i fyfyrio mewn projectau ystafell ddosbarth estynedig i ystyried ac ymchwilio i wahanol agweddau, ac effaith etifeddiaeth Windrush. Mae'n bwysig nodi bod Cenhedlaeth Windrush yn arloeswyr ac mae eu presenoldeb yng Nghymru wedi newid ein gwlad fach er gwell ac mewn amryw o ffyrdd.

 

Mae'r pecyn adnoddau hwn yn cynnwys stori ffuglennol ac adnodd ffeithiol:

Windrush i Gymru: Stori ffuglenol wedi'i seilio ar brofiadau bywyd go iawn. Dilynwch y Teulu Thompson ar eu taith o Jamaica i Drebiwt.

Windrush Cymru: Gallwch chi wrando ar straeon go iawn teuluoedd Windrush a ddaeth i Gymru yn e-lyfr Windrush Cymru. Mae'n cynnwys ffotograffau, archifau sain a thrafodaethau dosbarth thematig.

 

Cewch fynediad at yr eLyfr ar wefan Amgueddfa Cymru.

 

Cwricwlwm i Gymru - Cam Cynnydd 3 a 4

Dyniaethau

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu gweld, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn, gan gynnwys fideo yn amlygu rhai o themâu'r prosciect, a cyfweliadau hanes llafar prosciect Windrush Cymru. Mae mwy o gynnwys am Windrush gan gyfranogwyr eraill Casgliad y Werin i’w gweld yn y Dolenni Cyflym, ac ar y prosciectau a’r cyfranogwyr hyn:

Prosiect Rhwng Cenedlaethau Windrush, Abertawe

Prosiect Back-a-Yard

 

Mae straeon rhyfeddol gan gymunedau amrywiol Cymru, cyn ac ar ôl Windrush, i’w gweld yn y pecyn addysg Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 8-11 / Progression Step 3

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw