Casgliad Project Pontio'r Cenedlaethau Windrush

Mae’r Casgliad hwn yn cyd-fynd â’r adnodd dysgu Astudiaeth Achos Windrush.

Datblygwyd Project Pontio'r Cenedlaethau Windrush gan y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd (ACC) ar y cyd â disgyblion ysgolion lleol, i ymchwilio i fywydau cenhedlaeth Windrush a gyrhaeddodd Gymru o India'r Gorllewin rhwng y 1940au a'r 1970au.

Gobaith y project oedd pontio'r bwlch rhwng cenedlaethau hen ac ifanc, gan ganolbwyntio ar drosglwyddo diwylliant a thraddodiad, a rhannu profiadau am deithio ac ymsefydlu. Mae'n cofnodi cyfraniad rhyfeddol ymfudwyr Du ac o Leiafrifoedd Ethnig i'r DU, yn enwedig yn ardal Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot.

Mae'r project yn dathlu bywydau deg henadur – rhai yn aelodau o genhedlaeth Windrush ac eraill sydd wedi gwneud cyfraniad i gymdeithas amlddiwylliannol De Cymru.

Mae 17 eitem yn y casgliad

 • 809
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 733
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 773
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,022
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 680
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 604
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 659
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 584
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 742
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 747
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 692
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 826
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 762
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 657
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 700
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 812
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,044
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi

See also: