Ymgyrchu a Phrotest - Sut mae pobl yn protestio

503 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Mae gan bobl Cymru hanes hir o ymgyrchu a phrotestio yn erbyn anghyfiawnder, annhegwch ac anghydraddoldeb. Mae llawer o ffyrdd gall pobl ymgyrchu neu brotestio.

Yn yr eLyfr yma, byddwn ni’n edrych ar rai o’r gwahanol ffyrdd mae pobl yn protestio. Sut ydych chi’n meddwl mae’r ffyrdd mae pobl yn protestio wedi newid dros amser?

Cewch fynediad at yr eLyfr ar wefan Amgueddfa Cymru

 

Cwricwlwm i Gymru

Dyniaethau

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu gweld, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.

Oed: 8-16 / Cam Cynnydd: 3, 4 a 5

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 11-14 / Progression Step 4
age: 14-16 / Progression Step 5

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw