Cyfnewid Amrywiaeth Digidol Pobl Ifanc

253 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Arweiniwyd y prosiect gan bobl ifanc, a ddaeth o amrywiaeth eang o gefndiroedd i ddysgu ac archwilio eu tebygrwydd a’u gwahaniaethau diwylliannol gyda’r nod o ddeall ac addysgu eu hunain wrth ddatblygu ymdeimlad parhaol o gymuned ehangach.

Cyflwynwyd y prosiect hwn gyda’r nod o archwilio a dathlu diwylliant a threftadaeth trwy lens y bobl ifanc yn y gymdeithas, yn arbennig, pobl o leiafrifoedd ethnig fel adnodd i hyrwyddo amrywiaeth a chydlyniant cymunedol. 

Mae brwdfrydedd ein prosiectau treftadaeth Windrush a mudiad Mae Bywydau Du o Bwys wedi cael effaith fawr ar lawer o unigolion ifanc. Maent yn awyddus i rannu eu straeon, codi ymwybyddiaeth, ac yn awyddus i addysgu plant ysgol a theuluoedd am eu treftadaeth a Hanes Pobl Dduon Cymru. 

Yn ganolog i'n dull oedd y syniad o rymuso trwy gyfrwng. Gan gydnabod bod pawb a oedd yn cymryd rhan yn dod â phersbectif unigryw i'r bwrdd, gwnaethom eu grymuso i gymryd awenau'r broses gyfweld. Yn hytrach na bod yn destun craffu allanol, rhoddwyd cyfle i’r rhai a oedd yn cymryd rhan gyfweld â’i gilydd – syniad a ddaeth i’r amlwg yn organig o fewn y grŵp, gan feithrin ymdeimlad o berchnogaeth dros y broses adrodd straeon. Yn y lleoliad cydweithredol hwn, chwalwyd rhwystrau.

 

Cwricwlwm i Gymru

Oed: 8-16 / Cam Cynnydd: 3, 4 & 5

 

Iecheyd a Lles

 

Y Dyniaethau

 

 

Cynnwys adnoddau:

 - Fideo prosiect yn cynnwys cyfweliadau gyda chyfranogwyr

 - Llyfryn Prosiect

 - Ffotograffau prosiect a chynnwys arall

Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am y cynnwys hwn.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

Llyfryn_Cyfnewid_Amrywiaeth_Digidol.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) Digital_Diversity_Exchange_booklet.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw