Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales's profile picture

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales

Dyddiad ymuno: 14/03/16

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.