Milwr Rhyfel Byd 1af - Daniel Collard

Roedd Daniel Collard yn löwr o Lynebwy. Ymunodd â Chorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin (RAMC) ym mis Hydref 1914. Roedd yr eitemau yma yn rhan o arddangosfa “Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Cofio” yn adeilad y Cynulliad, Bae Caerdydd, 07/11/15 – 21/02/16. Bu'r arddangosfa yn ystyried straeon dynion a menywod a frwydrodd dros eu gwlad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae 7 eitem yn y casgliad