Milwr Rhyfel Byd 1af - Alfred Reginald Price

Roedd Alfred Reginald Price, a alwyd yn Reginald, yn 17 oed pan ymrestrodd ar 13 Hydref 1914 gyda’r Pumed Catrawd Glosters Wrth Gefn.

Roedd yr eitemau yma yn rhan o arddangosfa “Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Cofio” yn adeilad y Cynulliad, Bae Caerdydd, 07/11/15 – 21/02/16.
Bu'r arddangosfa yn ystyried straeon dynion a menywod a frwydrodd dros eu gwlad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae 8 eitem yn y casgliad