Milwr Rhyfel Byd 1af - Joseph Daniel Jones

Roedd Joseph Daniel Jones yn löwr o Abercwmboi. Gwasanaethodd yn Ffrainc a Gwlad Belg. Roedd yr eitemau yma yn rhan o arddangosfa “Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Cofio” yn adeilad y Cynulliad, Bae Caerdydd, 07/11/15 – 21/02/16. Bu'r arddangosfa yn ystyried straeon dynion a menywod a frwydrodd dros eu gwlad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae 11 eitem yn y casgliad