arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Blogs

Gweithio gyda Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

Elena Gruffudd

dydd Llun, 02/03/2020 - 14:05

Mae Casgliad y Werin Cymru wedi bod yn gweithio gyda Ffederasiwn Amgueddfa ac Orielau Celf Cymru a’u llywydd, Victoria Rogers, ar fenter newydd, gyffrous i sicrhau bod gwahanol eitemau o blith casgliadau amgueddfeydd ar hyd a lled y wlad yn cael eu rhannu ar ein gwefan.

Trwy lygad y camera: Ceinws Archives

Elena Gruffudd

dydd Mercher, 12/04/2019 - 13:53

Ym mis Tachwedd, dechreuodd Casgliad y Werin Cymru ar y broses o ddigido a llwytho dros fil o ddelweddau sy’n gysylltiedig gyda Chorris a’r ardal gyfagos ar y wefan. Ffotograffau du a gwyn yn cofnodi gwahanol agweddau ar hanes lleol, ac yn arbennig felly hanes y diwydiant chwarelyddol yn yr ardal yw’r casgliad hwn, ffrwyth 15 mlynedd o waith y ffotograffydd Ray Gunn, o Geinws, Esgairgeiliog. Mae Ray a’i wraig, Julia, wedi bod yn ychwanegu deunydd i’w cyfrif, Ceiws Archives, oddi ar 2011, yn amrywiaeth o ffotograffau a dogfennau, deunydd sain a ffilmiau byrion.

O Dan y Môr a'i Donnau

Elena Gruffudd

dydd Mawrth, 11/12/2019 - 12:19

Mae moroedd tiriogaethol Cymru yn ymestyn 12 milltir fôr o’r arfordir ac yn hynod o gyfoethog o ran eu bywyd gwyllt. Ond mae’r moroedd hyn – sydd a’u harwynebedd bron â bod yn dyblu maint Cymru – hefyd yn gyfoethog o ran eu hanes a’u chwedlau.

Cyrraedd y cant!

Casgliad y Werin Cymru / People's Collection Wales

dydd Gwener, 08/16/2019 - 11:25

O Garn Fadryn i Ben-y-bont ar Ogwr, o Grwbin i Wrecsam, o Gwmorthin i Grangetown, mae dros gant o wahanol furluniau ‘Cofiwch Dryweryn’ bellach i’w gweld ar wefan Casgliad y Werin Cymru.

Uchelgais Ddiwylliannol

Elena Gruffudd

dydd Llun, 07/01/2019 - 12:35

Mae Keir Griffiths yn un o’r garfan gyntaf o hyfforddeion ledled Cymru sydd wedi ymuo gyda’r prosiect Uchelgais Ddiwylliannol – prosiect sy’n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau gweithle yn y sector treftadaeth. Ar hyn o bryd mae’r hyfforddai 23 oed ar leoliad yn y Llyfrgell Genedlaethol sy’n rhan o’r rhaglen sy’n cael ei harwain gan Creative & Cultural Skills a Llywodraeth Cymru drwy grant Sgiliau ar Gyfer y Dyfodol HLF. Yn ddiweddar, mae Keir wedi bod yn cyfrannu at wefan Casgliad y Werin trwy ychwanegu cynnwys sy’n dathlu hanes cyfoethog Cymru a’i phobl.

Stori'r Goedwig

Elena Gruffudd

dydd Gwener, 05/31/2019 - 17:06

Mae prosiect Stori’r Goedwig yn un o brosiectau Datgloi ein Treftadaeth Sain (Cronfa Dreftadaeth y Loteri) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr MA Gweinyddu Archifau Prifysgol Aberystwyth, dan arweiniad yr Dr Sarah Higgins, gyfle i ddigido a diogelu hanesion personol y bobl hynny sydd wedi byw a gweithio yn y goedwig ac yn yr ardal oddi amgylch – o Ynys Môn yn y gogledd i Ddyffryn Dyfi yn y canolbarth a Choedwig Tywi yn y de-orllewin.

Cylchlythyr Mis Mawrth 2019

Jessica Roberts

dydd Gwener, 03/22/2019 - 11:45

Prosiect addysg ffilm gymunedol yw Cynefin - Our Welcome dan nawdd Ffilm Cymru Wales gyda chefnogaeth Michael Sheen a Sefydliad Celf Josef Herman.

Mae Prosiect Maelgi: Cymru angen eich help!

Jessica Roberts

dydd Mercher, 01/16/2019 - 11:25

Ar un adeg roedd Maelgwn yn gyffredin, yn llithro dros welyau Môr Dwyreiniol yr Iwerydd a Môr y Canoldir. Mae’r rhywogaeth ryfeddol hwn wedi diflannu o lawer o’i gynefin, a bellach Mewn Perygl Difrifol. Mae yna boblogaeth bwysig yn parhau yng Nghymru, ac mae arnom angen eich help i’w diogelu.

Cylchlythyr Medi 2018

Jessica Roberts

dydd Llun, 10/29/2018 - 09:07

Bob blwyddyn bydd Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gymryd rhan mewn cystadlaethau projectau treftadaeth genedlaethol. Mae Casgliad y Werin Cymru wedi cefnogi'r gystadleuaeth dros y blynyddoedd trwy noddi rhai o'r gwobrau digidol.

Eleni enillodd Ysgol Penboyr ac Ysgol Maesydderwen y wobr am Ragoriaeth Ddigidol, Llongyfarchiadau i'r ddau ohonyn nhw!

Dyddiau Casgliad Ymfudo Europeana, 6–7 Gorffennaf

Jessica Roberts

dydd Llun, 06/04/2018 - 10:51

Yn ystod Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop 2018 – mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru a Hension Bae Teigr, ynghyd ag amgueddfeydd ymfudo ar draws Ewrop – mae Europeana yn gwahodd pobl o bob oed i fod yn rhan o broject i greu casgliad ar-lein yn ymwneud ag ymfudo.

Tudalennau