arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Blogs

‘Dim ond fory tan y ffair’

Casgliad y Werin Cymru / People's Collection Wales

dydd Llun, 06/21/2021 - 11:57

Mae tref glan-môr Cricieth yng Ngwynedd nid yn unig yn adnabyddus am ei chastell ond hefyd am y ffeiriau sydd wedi eu cynnal yn y dref ers cyn cof. Mae diogelu’r hanes hwnnw, ac amrywiol straeon, caneuon  a llên gwerin sy’n ymestyn yn ôl sawl canrif, wedi bod yn un o amcanion y prosiect ‘Enwau, Chwedlau a Chân’  yn ddiweddar fel rhan o Gynllun Cymunedol Cricieth i bontio’r cenedlaethau.

Archif Cof: Helpu Pobl sy'n Byw gyda Dementia

Jessica Roberts

dydd Mercher, 05/12/2021 - 13:50

Yn y blog yma mae Reina van der Wiel (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru) a Catalena Angele (Casgliad y Werin Cymru) yn trafod pam y sefydlwyd yr Archif Cof ar wefan Casgliad y Werin Cymru a'i phwysigrwydd wrth hwyluso hel atgofion gyda phobl sy'n byw efo dementia.

WiciPics: rhoi treftadaeth adeiledig Cymru ar gof a chadw

Casgliad y Werin Cymru / People's Collection Wales

dydd Llun, 11/30/2020 - 18:54

Jason Evans, Wicimediwr Cenedlaethol sy'n egluro sut allwch chi gyfrannu ffotograffau o leoliadau a fydd yn helpu i gyfoethogi cynnwys Wicipedia eich ardal leol. O adeiladau rhestredig, hen gapeli a chestyll i feddygfeydd ac ysgolion, bydd y delweddau hyn yn cael eu dal mewn archif yn Llyfrgell Genedlaethol Cyrmu ac yn cael eu cyhoeddi ar wefan Casgliad y Werin Cymru.

Casgliad Ffotograffig Vernon David Emmanuel ar Casgliad y Werin Cymru

Casgliad y Werin Cymru / People's Collection Wales

dydd Mawrth, 11/17/2020 - 12:55

Yma, mae ein blogiwr gwadd, Graham Tudor Emmanuel yn sôn am etifeddiaeth ei dad a’r casgliad ffotograffig helaeth sydd ar adnau gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Bydd 500 o eitemau digidol o gasgliad Vernon David Emmanuel ar gael yn fuan ar wefan Casgliad y Werin, a byddant yn cynnwys delweddau o gapeli ac eglwysi yn sir Gaerfyrddin yn ogystal â golygfeydd o amrywiol safleoedd diwydiannol yn ne Cymru. Yn y cyfamser, mae 100 o ddelweddau arbennig iawn o’r casgliad hwn sy’n dangos bywyd ym Mrynbuga, Sir Fynwy, yn y cyfnod Edwardaidd eisoes yn fyw ar y wefan.

Sibrydion o'r Rhyfel Byd Cyntaf: Cardiau post Harry White

Elena Gruffudd

dydd Gwener, 10/30/2020 - 17:26

Mae’r casgliad bychan ond hynod werthfawr hwn o gardiau post a anfonwyd gan ei hen ewythr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ymysg yr eitemau mae Lucy Tedd wedi eu rhannu’n ddiweddar ar wefan Casgliad y Werin. Lladdwyd Henry Thompson White mewn cyrch ar High Wood yn y Somme yn 1916. Ond trwy’r negeseuon cardiau post a’r llythyrau a ysgrifennodd – at ei chwiorydd, Lillie a Lucy yng Nghaerfyrddin – mae’r teulu wedi gallu dod yn nes at y gŵr ifanc hwn yn ystod cyfnod tyngedfenol pan gipiwyd ei fywyd oddi arno, fel miloedd eraill o’i genhedlaeth.

Photoscoot: prosiect ffotograffiaeth 'ddoe a heddiw' ar gyfer defnyddwyr sgwteri a chadeiriau olwyn

Elena Gruffudd

dydd Llun, 09/28/2020 - 13:37

Yn y blog hwn, mae ein blogiwr gwadd, Deanna Groome, yn sôn am brosiect Photoscoot eu teulu i gofnodi hanes lleol, prosiect gafodd ei ysbrydoli gan gopi o dywyslyfr bwrdeistref Machynlleth – y 'Borough Guide' – a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1911. Eglura hefyd fel y bu iddi hi a'i mam, Audrey, ymgymryd â'u prosiect diweddaraf yn nhref glan-môr boblogaidd Aberystwyth yn ystod cyfnod clo Gwanwyn 2020.

Treftadaeth Ddiwydiannol Cymru – Casgliad Ffotograffig W. E. Bowen

Elena Gruffudd

dydd Mercher, 07/08/2020 - 16:06

Ym mis Awst 1981 dechreuodd ffatri British Aluminium yng Nglyn-nedd ar ei hwythnos olaf o gynhyrchu a chyda hynny, daeth diwedd cyfnod ar bennod arall o dreftadaeth ddiwydiannol Cymru. Yn ffodus, rydym wedi cyhoeddi casgliad y diweddar W. E. Bowen sy'n dogfennu yr wythnos olaf hon yn Rheola Works ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Yn y blog hwn, mae ei fab, Roy Bowen, yn rhannu ei sylwadau am waith ei dad a phwysigrwydd dathlu'r cyfraniad a wneir gan y gweithlu yn ei gymuned.

Tu ôl i'r Mwgwd

Elena Gruffudd

dydd Mawrth, 06/23/2020 - 14:31

Yn y realiti newydd sydd wedi ymffurfio yn ystod cyfnod cloi COVID-19, mae gwisgo mwgwd yn arfer y bydd angen i nifer ohonom ddechrau ymgynefino ag o, yn arbennig felly wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio. Dyma flog sy'n edrych ar wahanol fathau o fygydau sydd wedi cael eu gwisgo dros y canrifoedd, a phwysigrwydd mygydau mewn gwahanol ddiwylliannau.

Treftadaeth Gymreig-Eidalaidd

Elena Gruffudd

dydd Llun, 05/04/2020 - 18:55

Straeon gan deuluoedd a ddaeth i Gymru o wahanol ranbarthau o'r Eidal, wedi eu trosglwyddo o'r naill genhedlaeth i'r llall – straeon sy'n cael eu hadrodd gyda balchder a hoffter.

Cyfoethogi ein Casgliadau - Casgliad Martin Ridley

Elena Gruffudd

dydd Mawrth, 04/07/2020 - 15:39

Yma mae tri aelod o staff o’r Llyfrgell Genedlaethol yn rhannu eu gwybodaeth a’u barn am gasgliad ffotograffig Martin Ridley a ychwanegwyd at Gasgliad y Werin yn ddiweddar. Mae’r delweddau hyn yn rhoi darlun byw o fywyd yng Nghymru yn 1905 a hynny trwy lygad ffotograffydd masnachol o Bournemouth.

Tudalennau