arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Cyrraedd y cant!

dydd Gwener, Awst 16, 2019
Cymraeg

O Garn Fadryn i Ben-y-bont ar Ogwr, o Grwbin i Wrecsam, o Gwmorthin i Grangetown, mae dros gant o wahanol furluniau ‘Cofiwch Dryweryn’ bellach i’w gweld ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Eleni, mae murluniau ‘Cofiwch Dryweryn’ wedi ymddangos ym mhob cwr o Gymru yn sgil ailbaentio murlun enwog ‘Cofiwch Dryweryn’ y tu allan i Lanrhystud, Ceredigion pan gafodd ei fandaleiddio ym mis Chwefror. Paentiwyd y slogan gwreiddiol gan yr awdur Meic Stephens mewn ymateb i’r penderfyniad i foddi pentref Capel Celyn yn 1965 er mwyn creu cronfa ddŵr i wasanaethu trigolion Lerpwl. Cafodd lluniau nifer o'r murluniau hyn eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol dros fisoedd y gwanwyn a’r haf, a dyma sy’n sail i ran helaeth o’r casgliad sydd i’w weld ar wefan Casgliad y Werin.

Felly diolch i gyfraniadau pobl ar hyd a lled y wlad mae gennym ni archif o'r cyfnod arbennig hwn yn hanes Cymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae yma furluniau o’r ddinas a'r wlad, a rhai mewn safleoedd digon anghysbell - fel yr un ar furddun ynghanol tomennydd Chwarel yr Oakley, a'r un ar ochr tomennydd Pwll Glo Glanyrafon Rhostyllen, Wrecsam.

Mae yna rai sydd yng nghalon ein cymunedau, ar ar ochr tafarndai a siopau ac ar safleoedd bysys, ac ambell un, fel yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe, ar wal y tu mewn i ysgol.

Ond tra bo rhai o’r murluniau yn dal eu tir, mae eraill wedi hen ddiflannu bellach, neu gael eu fandaleiddio eu hunain. Ymddangosodd un gefn llwyfan yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro, a chafodd ambell un arall ei sgrifennu ar dywod yn y traeth – fel yn ardal Abertawe – felly mae’n fraint i Casgliad y Werin gael creu archif barhaol o’r holl gofio.

Ewch draw i wefan Casgliad y Werin ac at gyfrif ‘Cofiwch Dryweryn’ er mwyn edrych ar yr oriel lawn.

Os ydych chi’n teithio o amgylch Cymru yr haf yma mae'n bosib iawn y gwelwch chi un o’r murluniau sydd ar ein gwefan - a phe baech chi'n digwydd sylwi ar furlun yn rhywle yna mae croeso mawr i chi ei anfon atom.

Darlun Casgliad y Werin Cymru / People's Collection Wales