Adnoddau Dysgu a Dysgu Gydol Oes

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Dewiswch Addysg Gydol Oes i weld ein hadnoddau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.

Merched Cymreig mewn Cymunedau Diwydiannol c...
Merched Cymreig mewn Cymunedau Glan Môr c.1800...
Gadewch i Paul Robeson Ganu!
Merched Cymru’n Gweithio
Stadiwm y Mileniwm Caerdydd
Cymru 1900-2000: Rhan 3
Trafnidiaeth 1970au
Health and Medicine, 1660 to the present day
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Trosedd a Chosb yng Nghymru
Trafnidiaeth 1950au
Datblygiad Cymru, 1900-2000
Abertawe yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Urdd Gobaith Cymru
Menywod a Phrotest yng Nghymru
David Lloyd George
Sefydliadau’r Gweithwyr
Ar ôl y Rhyfel a Dogni Bwyd
Lluniau John Cornwell
Abertawe’r Ail Ryfel Byd
Beibl Cymraeg William Morgan o 1588
Cymru 1900-2000: Rhan 1
Yr Hen Ffordd o Fyw dan Fygythiad
Maerdy Colliery
Agweddau Gwahanol tuag at y Gymraeg
Dyddiadur Edgar Wynn Williams, Rhyfel Byd Cyntaf
Streiciau diwydiannol yng Nghymru
Gwers 4: Crewyr a defnyddwyr digidol
Newid mewn Patrymau Gwaith yng Nghymru
Casgliad Cyrchoedd Awyr Caerdydd