Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Casgliad Cyrchoedd Awyr Caerdydd
Owain Glyndŵr
Cerfluniau o Enwogion
Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth, 1900 hyd heddiw
Newid yng Nghymru, 1760-1914
Capel Annibynwyr Cymraeg Bethania
Diwydiant a Bywyd Gwledig gan Falcon Hildred
Adeiladau Diwydiannol gan Falcon Hildred
Trafnidiaeth a Pheirianneg gan Falcon Hildred
Eglwysi a Chapeli gan Falcon Hildred
Adeiladau Cyhoeddus a Masnachol gan Falcon Hildred
Tai gan Falcon Hildred
Trefluniau gan Falcon Hildred
Allfudo tua'r Gorllewin, 1840-1995
Llongddrylliadau y Storm Fawr 1859
Oes Edward a'r Rhyfel Byd Cyntaf, 1906-1919
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad yng Nghymru
Cymru 1780-1886
Cofebion Rhyfel
Cymru 1880-1980
Ffrynt Cartref
Trychineb Glofa Gresffordd 1934
Cymru 1900-2000: Rhan 2
Darluniau o Gasnewydd gan Falcon D. Hildred
Peintiadau gan Kyffin Williams
Lleisiau Cymraeg Cymreig y Rhyfel Mawr, Llanberis
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Casnewydd
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Wrecsam
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Abertawe
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Blaenafon