Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Ar Garreg Eich Drws – Papurau Newydd
Ar Garreg Eich Drws – Mapiau
Ar Garreg Eich Drws - Ffurflenni’r Cyfrifiad
Amser Golchi
Astudiaeth Achos: Beth oedd ysgol fel yn yr oes...
Ymchwilio i Dirwedd Cymru – Lluniau Falcon Hildred
Astudiaeth Achos: Bywyd Milwr Rhufeinig
Capeli ac eglwysi'r Wladfa
Hanes yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia
Ysgolion cynnar y Wladfa - Patagonia
Dyddiau du - Llifogydd ac allfudo - Patagonia
O ddyffryn Camwy i Gwm Hyfryd - Patagonia
Cyn Rhyddid, Treftadaeth Jazz Cymru
Dyddiau cynnar ar dir Patagonia
Brodorion Patagonia a'r gwladfawyr Cymreig
Casgliadau Patagonia
Patagonia - Mordaith y 'Mimosa', 1865
Sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia
Paul Robeson: Llwyfan a Sgrin
Newid a Gwrthdaro yng Nghymru, 1900-1918
Fferm Ynys Gwersyll
Paul Robeson: Dinesydd Byd-eang
Celtiaid Oes yr Haearn
Unigolion a digwyddiadau'r 20frd ganrif
Cartrefi yn Oes y Tywysogion
Cartrefi yn Amser y Rhufeiniaid
Paul Robeson: Addysg
Y Rhufeiniaid yng Nghymru
Caethwasiaeth
Merched Cymreig mewn cymunedau amaethyddol 1800...