Adnoddau Dysgu a Dysgu Gydol Oes

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Dewiswch Addysg Gydol Oes i weld ein hadnoddau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.

Abertawe 1960s
Hamddena 1960au
Dathliadau 1960au
Dillad 1960au
Trafnidiaeth 1960au
Bwyd a ffermio 1960au
Tai a Chartrefi 1960au
Addysg 1960au
Tirwedd Llechi – darluniau Falcon Hildred
Artistiaid o Gymru yn yr Ugeinfed Ganrif
Defnyddion awyrluniau
Tai 1950au
Crochenwaith Bwcle
Lluniau Capeli i gefnogi 'Edrychwch Allan Fan 'Na'
Y Diwydiant Gwlân
Y diwydiant llaeth
Diwydiant cocos yn Ne-orllewin Cymru
Y Diwydiant Llechi
Teganau plant
Gwers 3: Cyhoeddi eich cynnwys eich hun gyda...
Gwers 2: Metadata - Chwilio am nodwydd mewn tas...
Gwers 1: Hawlfraint - Byddwch yn ymwybodol o’ch...
Prosiect John Piper: Ysgol Moelfre
Prosiect John Piper: Ysgol Bodedern
Gweithdy John Piper
Uffern Rhyfel - Brwydr Coed Mametz a'r Celfyddydau
Astudiaeth Achos: Io Satwrnalia!
Ysbrydoli'r Ymdrech - Printiau'r Rhyfel Byd Cyntaf
Bywyd ar Ffrynt y Gorllewin
John Piper - Mynyddoedd Cymru