Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Aberystwyth
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Sain Ffagan
Cymru a'r Wladwriaeth Tuduraidd, 1529-1588
Oes Stuart (1603-1714)
Bryngaerau
Hanes Merched Cymru
Llythyrau Owen Ashton o'r Rhyfel Byd Cyntaf
Kate Roberts (1891-1985)
Aferion amser hamdden
Cludiant
Darnau arian Rhufeinig a ddarganfuwyd yng Nghaerll
Taflen Caerllion Rhufeinig
Hel Calennig
Cestyll
Lampau Glowyr ac eitemau perthynol
Durga
Trychineb Pwll Glo Senghenydd
Timau pêl-droed cynnar yng Nghymru
Plas Mawr, Conwy
Gwrthryfel Casnewydd, 1839
Gweithio ar y glo
Bywyd cymdeithasol ardaloedd glofaol
Teyrnas y Glo
Aberfan
Ymladd Troseddu, 1800–1980
Camlesi, Rheilffyrdd a Phorthladdoedd
Terfysgoedd Beca
Y Brodyr Linton
Cyfnod Cythryblus
Siopau a Siopwyr