Urdd Gobaith Cymru

654 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Cafodd Urdd Gobaith Cymru ei sefydlu ym 1922 er mwyn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw, mae dros 50,000 o bobl ifanc yn aelodau o'r Urdd, ac mae'r Eisteddfod flynyddol yn un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop.

Yn 2022 mae'r Urdd yn dathlu ei chanmlwyddiant! Ymunwch â'r dathliadau drwy ychwanegu eich lluniau ac atgofion o'r Urdd i Gasgliad y Werin Cymru.

Sut i gymryd rhan:

 

Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd. I gael help i uwchlwytho eich cynnwys, gweler ein Canllawiau neu archebwch sesiwn gefnogaeth rithiol 1 wrth 1 gyda Catalena, Swyddog Addysg Casgliad y Werin. 

 

Cwricwlwm i Gymru 2022: Camau Cynnydd 1, 2 a 3

Celfyddydau Mynegiannol, Iechyd a Lles, Dyniaethau, Iaithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Cyfnod Sylfaen

Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd

Cyfod Allweddol 2 a 3

Hanes

 

Casgliad

Rydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth. Mae mwy o gynnwys yn ymwneud â'r Urdd yn y Cysylltiadau Cyflym isod, neu gallwch bori drwy gyfrif yr Urdd ar Casgliad y Werin.

Wedi ddefnyddio'r casgliad hwn yn eich dosbarth?

Gadewch sylw a dywedwch wrthym sut, i rannu'ch syniadau gydag athrawon eraill.

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw