Profiadau gyda'r Urdd

Cafodd Urdd Gobaith Cymru ei sefydlu ym 1922 er mwyn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw, mae dros 50,000 o bobl ifanc yn aelodau o'r Urdd, ac mae'r Eisteddfod flynyddol yn un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop.

Mae’r Urdd wedi ffurfio rhan fawr o atgofion plant ledled y wlad, boed hynny yn yr Eisteddfod, yn un o'r gwersyllai, digwyddiadau chwaraeon neu atgofion o gael hwyl gyda’ch ffrindiau. Mae’r ffotograffau hyn yn rhoi cipolwg ar y cyfoeth o brofiadau y mae’r Urdd wedi’u rhoi i ieuenctid Cymru, ddoe a heddiw.

Rydym yn casglu straeon a ffotograffau sy'n dathlu holl weithgareddau'r Urdd o'r gorffennol i'r presennol er mwyn i ni, ein cenhedlaeth bresennol, ac i roi cyfle i genedlaethau’r dyfodol weld beth roedd eu rhieni, eu neiniau a’u teidiau, neu hyd yn oed hen-neiniau a hen-deidiau yn ei wneud yn ystod eu hamser gyda’r Urdd. Anfonwch eich ffotograffau a'ch straeon atom naill ai drwy'r cyfryngau cymdeithasol neu uwchlwythwch eich cynnwys i'n gwefan heddiw.

Mae 27 eitem yn y casgliad

 • 2,086
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,020
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,460
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,247
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 988
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,280
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 841
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 547
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 797
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 263
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 730
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 749
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,605
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 734
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 475
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 440
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 272
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 217
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,182
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 431
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 339
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 807
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 494
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 348
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 678
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi