Neges Heddwch ac Ewyllys Da gan Yr Urdd

Mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd yn rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru i greu a perfformio neges sy’n cael ei anfon at bobl ifanc ar draws y byd. Yn 2016 mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru yn 94 mlwydd oed, ac ers 1922 mae’r neges wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol yr Urdd. Anfonwyd y neges gyntaf gan Y Parch Gwilym Davies o Gwm Rhymni. Roedd yn heddychwr mawr ac yn flaenllaw wrth sefydlu Undeb Cymreig y Cenhedloedd Unedig ac yn ddiweddarach UNESCO. Credai mewn dod â phlant y cenhedloedd ynghyd, ac fe benderfynnodd Syr Ifan y dylai’r Urdd ymuno gyda’r fenter o gyhoeddi’r neges er mwyn dileu’r anwybodaeth a’r rhagfarnau a oedd yn bodoli rhwng cenhedloedd y byd. Darlledwyd y neges am y tro cyntaf ar y BBC World Service ym 1924 ac erbyn heddiw mae’r neges yn ymddangos mewn sawl iaith ar y we, ac yn cyrraedd pedwar ban byd. Yn y 50au rhoddwyd cyfrifoldeb i’r Urdd i gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Da, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg ym 1899. http://www.urdd.cymru/cy/dyngarol/neges-heddwch-ac-ewyllys-da/

Mae 58 eitem yn y casgliad

 • 1,081
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,198
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,259
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,419
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,087
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,001
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 863
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,236
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,045
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,485
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,265
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,481
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,074
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,058
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,035
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,459
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,072
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,052
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,043
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 908
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 990
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,082
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,389
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,151
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,236
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,120
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,132
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,503
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,520
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,504
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,403
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,078
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,262
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 987
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,309
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,438
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 987
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,029
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,500
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,078
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 960
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,339
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 941
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 925
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 854
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 946
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 760
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 966
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 858
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 811
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 926
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,029
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 909
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,272
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,150
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 878
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,233
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,814
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi