Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Archif Cof - Dementia
Capsiwl Amser Digidol o COVID
Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd...
Ddôl Drefol
Amser Golchi
Casgliadau Patagonia
Celtiaid Oes yr Haearn
Cartrefi yn Oes y Tywysogion
Cartrefi yn Amser y Rhufeiniaid
Y Rhufeiniaid yng Nghymru
Stadiwm y Mileniwm Caerdydd
Urdd Gobaith Cymru
Lluniau John Cornwell
Beibl Cymraeg William Morgan o 1588
Owain Glyndŵr
Cerfluniau o Enwogion
Adeiladau Diwydiannol gan Falcon Hildred
Eglwysi a Chapeli gan Falcon Hildred
Cymru a'r Wladwriaeth Tuduraidd, 1529-1588
Oes Stuart (1603-1714)
Bryngaerau
Kate Roberts (1891-1985)
Aferion amser hamdden
Durga
Timau pêl-droed cynnar yng Nghymru
Y Brodyr Linton
Tai a Chartrefi 1960au
Addysg 1960au
Artistiaid o Gymru yn yr Ugeinfed Ganrif
Crochenwaith Bwcle