30 o lythyrau a anfonwyd i berthnasau yng Nghaerfyrddin rhwng 1914 ac 1916 gan Harry White

Cafodd y casgliad hwn o 30 o lythyrau ac un Cerdyn Post Gwasanaeth Maes cyffredin eu hafnon gan Harry White yn bennaf at ei ddwy chwaer, Lillie White a Lucy Jenkins (White gynt) yng Nghaerfyrddin rhwng 1914 ac 1916. Anfonwyd un llythyr, a oedd yn cynnwys ychwanegiad i’w ewyllys, yn dilyn cyfnod o seibiant o'r fyddin, at ei frawd-yng-nghyfraith y Parch. James Jenkins, a oedd, ynghyd â Lillie, yn ysgutor i ewyllys Harry. Mae’r llythyrau yn cynnwys sawl cais am i eitemau gael eu hafnon ato: cacennau (rhai cartref yn ogystal â rhai a brynwyd o Buzzards), sanau wedi eu gwau, losin ‘Callard and Bowser’s butterscotch’, sebon col-tar Wright, marmalêd Coopers Oxford, past ansiofi, llafnau rasel Clemax a phapur “bromide sanitary paper (flat)”. Disgrifir yr amgylchiadau geirwon yn y ffosydd, a cheir un llythyr cadwyn. Anfonwyd rhai o’r llythyron o’r Barri, lle gyrrwyd Harri wedi iddo gael ei anfau yn Loos ym mis Hydref 1915, ac un o Le Tréport lle bu’n glaf yn yr ysbyty yno yn dioddef o’r ysbinagl (quinsy). Caiff arian ei grybwyll yn ei lythyrau at Lillie ac mae’n bosib ei bod yn cael ei thalu am yr eitemau roedd yn eu hanfon ato.

Mae 30 eitem yn y casgliad

 • 356
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 461
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 435
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 477
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 463
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 480
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 463
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 538
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 552
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 516
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 521
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 384
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 372
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 377
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 381
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 369
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 376
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 386
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 384
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 402
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 381
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 383
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 390
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 402
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 384
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 400
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 396
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 367
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 398
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 439
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi