arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government
Darlun LlongauUBoat
LlongauUBoat

Dyddiad ymuno: 08/06/18

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Cefnogir y prosiect hefyd gan rwydwaith o amgueddfeydd môr, grwpiau cymunedol a grwpiau hanes ar draws Cymru. Gan elwa ar arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gallu manteisio ar y technegau delweddu diweddaraf  i gofnodi llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a helpu cymunedau ar hyd arfordir Cymru i adrodd eu hanesion am y Rhyfel Mawr ar y Môr am y tro cyntaf.

Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored, arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda rhwydwaith o amgueddfeydd môr a gwirfoddolwyr i ddarganfod a chyflwyno cyfoeth o ddeunydd hanesyddol am yr holl longddrylliadau y rhoddir sylw manwl iddynt ar y wefan hon. Ategir y dimensiwn hanesyddol hwn gan arolygon geoffisegol. Mae’r data cydraniad uchel a gasglwyd am rai o’r llongddrylliadau, yn ogystal â ffilmiau fideo tanddwr, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am ecoleg a bioamrywiaeth y safleoedd hyn ar wely’r môr. Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn. Yn ystod y Prosiect Llongau-U fe fydd menter Seasearch y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn casglu gwybodaeth ecolegol o’r llongddrylliadau. Hefyd, fel rhan o’r prosiect, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn darparu hyfforddiant mewn archaeoleg danddwr i ddeifwyr ar ddau safle yng ngogledd a gorllewin Cymru.

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni. http://www.hlf.org.uk/. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://prosiectllongauu.cymru

PC 56 report on the sinking of U 87 in December...

 • 105
 • login to save

Cân: Ferrying Hooves to the Front

 • 175
 • login to save

Animeiddiad (Saesneg): Carcharorion Almaenig...

 • 1,294
 • login to save

Animeiddiad : Tri charcharor Almaenig a...

 • 469
 • login to save

Patia Survivor Forfar Dispatch Thursday 20 June...

 • 157
 • login to save

Patia Horfield and Bishopston Record - Friday...

 • 148
 • login to save

Inishowen Head Most Crew Saved Belfast...

 • 136
 • login to save

SHIPPING LOSSES. FIVE MORE BRITISH STEAMERS...

 • 134
 • login to save

KILLED BY SHELLFIRE

 • 112
 • login to save

SHIPPING NOTES. (From our Correspondents.)

 • 105
 • login to save

OVERDUE GLASGOW VESSEL.

 • 96
 • login to save

CORK SHIP LOST. SS. KENMARE SUNK. 29 MEN...

 • 111
 • login to save

BRITISH STEAMER ATTACKED. By German Aeroplane...

 • 100
 • login to save

Mercantile Cruiser Sunk. 16 OF CREW MISSING.

 • 90
 • login to save

ARMED MERCANTILE CRUISER TORPEDOED. 1 OFFICER...

 • 109
 • login to save

AUSTRIAN EMPEROR'S APPRECIATION OF BRITISH...

 • 99
 • login to save

SALVAGE AWARD OF £10,500.

 • 96
 • login to save

BRAVE BRITISH SEAMEN. THE SALVAGE OF THE...

 • 112
 • login to save

THE LOWTHER RANGE. NOT A BRITISH PRIZE OF WAR.

 • 105
 • login to save

NORWEGIAN STEAMER TORPEDOED Eleven of the Crew...

 • 108
 • login to save

NORWEGIAN SHIP TORPEDOED, Twelve of the Crew...

 • 96
 • login to save

SUBMARINES IN IRISH SEA, Two Steamers Sunk.

 • 101
 • login to save

FATE OF CONARGO’S CREW.

 • 109
 • login to save

1918 K. No. 102. IN THE HIGH COURT OF JUSTICE,...

 • 96
 • login to save

STABBED TO DEATH. BELFAST DOCK TRAGEDY....

 • 115
 • login to save

FATAL BELFAST FRACAS. FIREMAN STABBED TO DEATH....

 • 117
 • login to save

FATAL AFFRAY AT BELFAST DOCKS Inquest on the...

 • 109
 • login to save

AMERICAN SHIP MISSING.

 • 96
 • login to save

Lycia Sunk Another Yorkshire Post and Leeds...

 • 94
 • login to save

CREWS LANDED.

 • 96
 • login to save