arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government
Darlun LlongauUBoat
LlongauUBoat

Dyddiad ymuno: 08/06/18

Eich cyfrif

Bywgraffiad CY: 

Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Cefnogir y prosiect hefyd gan rwydwaith o amgueddfeydd môr, grwpiau cymunedol a grwpiau hanes ar draws Cymru. Gan elwa ar arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gallu manteisio ar y technegau delweddu diweddaraf  i gofnodi llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a helpu cymunedau ar hyd arfordir Cymru i adrodd eu hanesion am y Rhyfel Mawr ar y Môr am y tro cyntaf.

Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored, arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda rhwydwaith o amgueddfeydd môr a gwirfoddolwyr i ddarganfod a chyflwyno cyfoeth o ddeunydd hanesyddol am yr holl longddrylliadau y rhoddir sylw manwl iddynt ar y wefan hon. Ategir y dimensiwn hanesyddol hwn gan arolygon geoffisegol. Mae’r data cydraniad uchel a gasglwyd am rai o’r llongddrylliadau, yn ogystal â ffilmiau fideo tanddwr, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am ecoleg a bioamrywiaeth y safleoedd hyn ar wely’r môr. Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn. Yn ystod y Prosiect Llongau-U fe fydd menter Seasearch y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn casglu gwybodaeth ecolegol o’r llongddrylliadau. Hefyd, fel rhan o’r prosiect, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn darparu hyfforddiant mewn archaeoleg danddwr i ddeifwyr ar ddau safle yng ngogledd a gorllewin Cymru.

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni. http://www.hlf.org.uk/. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://prosiectllongauu.cymru

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

AR YMWELIAD (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

U28 AGAIN (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

THE LESSON OF THE FALABA (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

PRIODAS (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

MURDER BY TORPEDO (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

LLAWENYDD (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

LINERS SUNK OFF THE SMALLS (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

THE SECOND OUTRAGE (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

CYRAEDD GARTREF (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

MORE AQUILA SURVIVORS (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Mary E. Jones, Llanfairfechan (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

YN Y "LUSITANIA" (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

THE LAST OF THE LUSITANIA (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

ADRIFT ON THE OCEAN (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

"A SWANSEA BOY" (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

FATE OF THE SUSSEX (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

THE TABLES TURNED (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

ONLY ONE SURVIVOR (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

ON THE CYMRIC (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Torpedoed! (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

ONLY WELSHMAN ON CYMRIC (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Passenger on the Appam (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

U-BOAT POSITION (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

PORT TALBOT CAPTAIN KILLED BY PIRATES (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

VICTIM OF THE PIRATES (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

SURVIVORS OF THE CREW OF THE S.S. "...

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Evan Price (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

HOSPITAL SHIP TORPEDOED (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Jane Roberts (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

UNDER FALSE FLAG (1915)