arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government
Darlun LlongauUBoat
LlongauUBoat

Dyddiad ymuno: 08/06/18

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Cefnogir y prosiect hefyd gan rwydwaith o amgueddfeydd môr, grwpiau cymunedol a grwpiau hanes ar draws Cymru. Gan elwa ar arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gallu manteisio ar y technegau delweddu diweddaraf  i gofnodi llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a helpu cymunedau ar hyd arfordir Cymru i adrodd eu hanesion am y Rhyfel Mawr ar y Môr am y tro cyntaf.

Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored, arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda rhwydwaith o amgueddfeydd môr a gwirfoddolwyr i ddarganfod a chyflwyno cyfoeth o ddeunydd hanesyddol am yr holl longddrylliadau y rhoddir sylw manwl iddynt ar y wefan hon. Ategir y dimensiwn hanesyddol hwn gan arolygon geoffisegol. Mae’r data cydraniad uchel a gasglwyd am rai o’r llongddrylliadau, yn ogystal â ffilmiau fideo tanddwr, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am ecoleg a bioamrywiaeth y safleoedd hyn ar wely’r môr. Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn. Yn ystod y Prosiect Llongau-U fe fydd menter Seasearch y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn casglu gwybodaeth ecolegol o’r llongddrylliadau. Hefyd, fel rhan o’r prosiect, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn darparu hyfforddiant mewn archaeoleg danddwr i ddeifwyr ar ddau safle yng ngogledd a gorllewin Cymru.

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni. http://www.hlf.org.uk/. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://prosiectllongauu.cymru

Carreg fedd Hugh Jones, Y Borth (1875-1918)

 • 190
 • login to save

Hugh Jones, Y Borth (1875-1918)

 • 219
 • login to save

Stori'r CLIFTONIAN

 • Casgliad
 • [10 eitem]
 • 193

Stori'r LEYSIAN

 • Casgliad
 • [3 eitem]
 • 167

Hysbysebion a Llongau Tanfor

 • Casgliad
 • [13 eitem]
 • 543

ER COF (1917)

 • 186
 • login to save

The Submarine on Whose Ruthless Employment...

 • 163
 • login to save

White Star Vessel Put Back Badly Damaged,...

 • 170
 • login to save

TALES OF THE CHANNEL (1919)

 • 158
 • login to save

Hysbyseb am hadau Fraser (1917)

 • 183
 • login to save

Hysbyseb am marmalêd Robertson Golden Shred (1919)

 • 202
 • login to save

Hysbyseb am siaradwr cyhoeddus (1916)

 • 141
 • login to save

Hysbyseb am winwns piclo (1917)

 • 138
 • login to save

Hysbyseb am hadau tatws (1918)

 • 145
 • login to save

Hysbyseb am bwyd ieir Karswood (1917)

 • 165
 • login to save

Hysbyseb am hadau Gartons (1918)

 • 129
 • login to save

Hysbyseb am OXO (1915)

 • 155
 • login to save

Hysbyseb am deunyddiau a dilladau (1915)

 • 162
 • login to save

Hysbyseb am losin (1916)

 • 159
 • login to save

Hysbyseb am ddodrefn (1916)

 • 161
 • login to save

Hysbyseb am esgidiau (1916)

 • 160
 • login to save

Hysbyseb am Phosferine (1918)

 • 153
 • login to save

Submarine Victim (1915)

 • 133
 • login to save

Y DIWEDDAR MR W. OSBORNE HUGHES O'R AGERLONG ...

 • 154
 • login to save

Y SUBMARINE (1915)

 • 111
 • login to save

WRECKED OFF WELSH COAST (1917)

 • 128
 • login to save

EX-GERMAN STEAMERS (1919)

 • 129
 • login to save

HORSE SHIP IS ASHORE (1917)

 • 128
 • login to save

PUBLICATION (1918)

 • 129
 • login to save

GOOD NEWS (1917)

 • 129
 • login to save