arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government
Darlun LlongauUBoat
LlongauUBoat

Dyddiad ymuno: 08/06/18

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Cefnogir y prosiect hefyd gan rwydwaith o amgueddfeydd môr, grwpiau cymunedol a grwpiau hanes ar draws Cymru. Gan elwa ar arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gallu manteisio ar y technegau delweddu diweddaraf  i gofnodi llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a helpu cymunedau ar hyd arfordir Cymru i adrodd eu hanesion am y Rhyfel Mawr ar y Môr am y tro cyntaf.

Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored, arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda rhwydwaith o amgueddfeydd môr a gwirfoddolwyr i ddarganfod a chyflwyno cyfoeth o ddeunydd hanesyddol am yr holl longddrylliadau y rhoddir sylw manwl iddynt ar y wefan hon. Ategir y dimensiwn hanesyddol hwn gan arolygon geoffisegol. Mae’r data cydraniad uchel a gasglwyd am rai o’r llongddrylliadau, yn ogystal â ffilmiau fideo tanddwr, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am ecoleg a bioamrywiaeth y safleoedd hyn ar wely’r môr. Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn. Yn ystod y Prosiect Llongau-U fe fydd menter Seasearch y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn casglu gwybodaeth ecolegol o’r llongddrylliadau. Hefyd, fel rhan o’r prosiect, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn darparu hyfforddiant mewn archaeoleg danddwr i ddeifwyr ar ddau safle yng ngogledd a gorllewin Cymru.

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni. http://www.hlf.org.uk/. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://prosiectllongauu.cymru

RICHEST GERMAN Seven-year sentence on slave...

 • 90
 • login to save

AT SEA. BELFAST STEAMER SUNK BY U-BOAT. Loss of...

 • 85
 • login to save

SUNK BY THE ENEMY. MORE BRITISH AND NEUTRAL...

 • 84
 • login to save

FIGHTING THE SUBMARINES.

 • 70
 • login to save

YESTERDAY’S TOTAL.

 • 45
 • login to save

THE U BOATS’ “DOINGS.” A GERMAN RECORD.

 • 41
 • login to save

Ardrossan Dry Dock Company (Limited.)-

 • 40
 • login to save

TWO BELFAST-BOUND VESSELS SUNK. THE AFTON AND...

 • 41
 • login to save

WARFARE ON SHIPPING. 7 KILLED AND 18 MISSING....

 • 39
 • login to save

BRITISH SHIPS.

 • 41
 • login to save

THE FRIGHTFULNESS CAMPAIGN. LATEST GERMAN...

 • 42
 • login to save

FOUR DAYS IN OPEN BOAT.

 • 41
 • login to save

THAT SIGNIFICANT SILENCE. GERMANY AWAITING NEWS...

 • 38
 • login to save

LIST OF LOSSES.

 • 41
 • login to save

WORK OF THE SUBMARINES. More Vessels Sunk.

 • 40
 • login to save

MORE BRITISH VESSELS SUNK. MASTER OF TRAWLER...

 • 39
 • login to save

VICTIMS OF PIRACY. MORE BRITISH AND NEUTRAL...

 • 34
 • login to save

WAR AT SEA. DUBLIN STEAMERS SUNK. TRYING TO...

 • 37
 • login to save

SHIPPING CASUALTIES.

 • 39
 • login to save

THE WAR ON SHIPPING.

 • 46
 • login to save

MORE VICTIMS AT SEA.

 • 40
 • login to save

SUNK WITHOUT WARNING. NEW SUBMARINE ISSUE...

 • 47
 • login to save

GLASGOW SHIP TORPEDOED. CAPTAIN AND 21 MEN...

 • 39
 • login to save

GLASGOW STEAMER TORPEDOED. CAPTAIN AND TWENTY...

 • 38
 • login to save

STEAMER TORPEDOED. TWENTY-TWO OF THE CREW...

 • 49
 • login to save

THE RAIDS ON COMMERCE. GLASGOW STEAMER...

 • 42
 • login to save

On the Sea. SUBMARINE VICTIMS. GLASGOW BARQUE...

 • 41
 • login to save

SINKING OF SOUTH POINT

 • 42
 • login to save

KEEPING THE SEAS. UNTIRING WORK OF THE ...

 • 41
 • login to save

THE WAR ON SHIPPING. Another Wilson Liner Sunk.

 • 47
 • login to save