arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government
Darlun LlongauUBoat
LlongauUBoat

Dyddiad ymuno: 08/06/18

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Cefnogir y prosiect hefyd gan rwydwaith o amgueddfeydd môr, grwpiau cymunedol a grwpiau hanes ar draws Cymru. Gan elwa ar arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gallu manteisio ar y technegau delweddu diweddaraf  i gofnodi llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a helpu cymunedau ar hyd arfordir Cymru i adrodd eu hanesion am y Rhyfel Mawr ar y Môr am y tro cyntaf.

Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored, arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda rhwydwaith o amgueddfeydd môr a gwirfoddolwyr i ddarganfod a chyflwyno cyfoeth o ddeunydd hanesyddol am yr holl longddrylliadau y rhoddir sylw manwl iddynt ar y wefan hon. Ategir y dimensiwn hanesyddol hwn gan arolygon geoffisegol. Mae’r data cydraniad uchel a gasglwyd am rai o’r llongddrylliadau, yn ogystal â ffilmiau fideo tanddwr, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am ecoleg a bioamrywiaeth y safleoedd hyn ar wely’r môr. Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn. Yn ystod y Prosiect Llongau-U fe fydd menter Seasearch y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn casglu gwybodaeth ecolegol o’r llongddrylliadau. Hefyd, fel rhan o’r prosiect, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn darparu hyfforddiant mewn archaeoleg danddwr i ddeifwyr ar ddau safle yng ngogledd a gorllewin Cymru.

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni. http://www.hlf.org.uk/. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://prosiectllongauu.cymru

BORTH (1919)

 • 143
 • login to save

BORTH (1917)

 • 144
 • login to save

BORTH (1917)

 • 150
 • login to save

TORPEDOED (1917)

 • 105
 • login to save

ACKNOWLEDGMENT (1918)

 • 90
 • login to save

SUNK (1917)

 • 115
 • login to save

NODION O LEYN (1917)

 • 117
 • login to save

Aberystwyth Soldiers (1918)

 • 122
 • login to save

Milford Fishermen Murdered by Pirates (1915)

 • 147
 • login to save

GERMANS ARRESTED AT BRITONFERRY (1914)

 • 115
 • login to save

“WORSE THAN A GERMAN” (1916)

 • 125
 • login to save

“NOT A GERMAN, ARE YOU?” (1915)

 • 130
 • login to save

A “SWISS” SEAMAN! (1915)

 • 111
 • login to save

NO ENEMY TO ENGLAND (1914)

 • 132
 • login to save

SIX MONTHS FOR ALIEN ENEMY (1914)

 • 103
 • login to save

Carmarthen Borough (1914)

 • 112
 • login to save

SIX MONTHS FOR ALIEN (1915)

 • 104
 • login to save

BRECON BOY'S CLEVER CARTOON (1916)

 • 96
 • login to save

GERMAN AND HIS REVOLVER (1916)

 • 97
 • login to save

GERMAN SKIPPER GOES (1918)

 • 84
 • login to save

TRAVELS OF A GERMAN (1917)

 • 92
 • login to save

CYDYMDEIMLAD (1915)

 • 91
 • login to save

CREW DECLINED WINE (1915)

 • 112
 • login to save

FOUR YEARS' WAGES (1918)

 • 140
 • login to save

Remarkable Affair at Milford Haven (1915)

 • 130
 • login to save

SUBMARINE SUNK (1916)

 • 82
 • login to save

ORDERED BACK (1915)

 • 145
 • login to save

AFRAID OF BEING TORPEDOED (1915)

 • 118
 • login to save

Bachgen o Ferthyr Tudful (1918)

 • 159
 • login to save

S.S. Cork Torpedoed (1918)

 • 106
 • login to save