arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government
Darlun LlongauUBoat
LlongauUBoat

Dyddiad ymuno: 08/06/18

Eich cyfrif

Bywgraffiad CY: 

Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Cefnogir y prosiect hefyd gan rwydwaith o amgueddfeydd môr, grwpiau cymunedol a grwpiau hanes ar draws Cymru. Gan elwa ar arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gallu manteisio ar y technegau delweddu diweddaraf  i gofnodi llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a helpu cymunedau ar hyd arfordir Cymru i adrodd eu hanesion am y Rhyfel Mawr ar y Môr am y tro cyntaf.

Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored, arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda rhwydwaith o amgueddfeydd môr a gwirfoddolwyr i ddarganfod a chyflwyno cyfoeth o ddeunydd hanesyddol am yr holl longddrylliadau y rhoddir sylw manwl iddynt ar y wefan hon. Ategir y dimensiwn hanesyddol hwn gan arolygon geoffisegol. Mae’r data cydraniad uchel a gasglwyd am rai o’r llongddrylliadau, yn ogystal â ffilmiau fideo tanddwr, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am ecoleg a bioamrywiaeth y safleoedd hyn ar wely’r môr. Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn. Yn ystod y Prosiect Llongau-U fe fydd menter Seasearch y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn casglu gwybodaeth ecolegol o’r llongddrylliadau. Hefyd, fel rhan o’r prosiect, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn darparu hyfforddiant mewn archaeoleg danddwr i ddeifwyr ar ddau safle yng ngogledd a gorllewin Cymru.

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni. http://www.hlf.org.uk/. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://prosiectllongauu.cymru

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

SUBMARINE Y GELYN YN AGOSHAU (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

ABERDARON (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

William Roberts, Abersoch (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Rhys Lloyd Griffith, Llanbedr (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Sunk by Germans (1915)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

John Evans, Aberporth (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Jane Roberts (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Aberystwyth Gunner (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

PORTMADOC SCHOONER SUNK (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Aberyswyth Seaman Killed (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Talybont Brothers (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Aberystwyth Seaman (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Evan James Davies a T. O. Jones, Aberystwyth ...

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

First Class Petty Officer THOMAS WILLIAMS,...

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

PORTMADOC BROTHERS (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

A Patriotic Mydroilyn Family (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Aberystwyth Sailors and Soldiers (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Y brodyr Rowlands, Abermaw (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Nyrs Jennie Roberts (1917)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Borth Seamen (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Portmadoc Patriots (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

A Tara Survivor (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Barmouth Sailor and Soldier (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Aberystwyth Seamen (1916)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Cychod patrôl ar y glannau, Afon Menai (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Morwyr o’r UDA, North Stack, Caergybi

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Morwyr o’r UDA, Ynys Arw, Caergybi (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Dynion Trinity House, Pont y Borth (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Cwch ger Caergybi (1918)

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Lwybr Ynys Lawd (1918)