arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government
Darlun LlongauUBoat
LlongauUBoat

Dyddiad ymuno: 08/06/18

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Effeithiodd y Rhyfel Mawr ar y Môr mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar Gymru a’i phobl. Mae’r Prosiect Llongau-U, 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr yn dwyn ynghyd haneswyr, archaeolegwyr, gwyddonwyr morol, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i adrodd storïau’r cyfnod.

Menter ar y cyd rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yw’r Prosiect Llongau-U, 1914-18. Cefnogir y prosiect hefyd gan rwydwaith o amgueddfeydd môr, grwpiau cymunedol a grwpiau hanes ar draws Cymru. Gan elwa ar arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect yn gallu manteisio ar y technegau delweddu diweddaraf  i gofnodi llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a helpu cymunedau ar hyd arfordir Cymru i adrodd eu hanesion am y Rhyfel Mawr ar y Môr am y tro cyntaf.

Gan gyfuno deunydd ar-lein mynediad agored, arddangosfa deithiol, sgyrsiau am ddim i’r cyhoedd, a dyddiau gweithgarwch i’r teulu cyfan, mae’r Prosiect Llongau-U yn rhoi cyfle heb ei debyg i bobl archwilio’r llongau ar waelod y môr sy’n rhan o dreftadaeth Cymru. Mae’r ymchwil sy’n cael ei wneud gan y partneriaid yn datgelu storïau newydd am y Rhyfel Mawr yn nyfroedd Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda rhwydwaith o amgueddfeydd môr a gwirfoddolwyr i ddarganfod a chyflwyno cyfoeth o ddeunydd hanesyddol am yr holl longddrylliadau y rhoddir sylw manwl iddynt ar y wefan hon. Ategir y dimensiwn hanesyddol hwn gan arolygon geoffisegol. Mae’r data cydraniad uchel a gasglwyd am rai o’r llongddrylliadau, yn ogystal â ffilmiau fideo tanddwr, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni am ecoleg a bioamrywiaeth y safleoedd hyn ar wely’r môr. Canolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn. Yn ystod y Prosiect Llongau-U fe fydd menter Seasearch y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn casglu gwybodaeth ecolegol o’r llongddrylliadau. Hefyd, fel rhan o’r prosiect, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn darparu hyfforddiant mewn archaeoleg danddwr i ddeifwyr ar ddau safle yng ngogledd a gorllewin Cymru.

Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n caniatáu i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fuddsoddi arian i helpu pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth y mae ganddynt feddwl mawr ohoni. http://www.hlf.org.uk/. Dilynwch Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

… Dangos mwyDangos llai

Gwefan: http://prosiectllongauu.cymru

THE BLOCKADE. A CORK STEAMER SUNK. ANOTHER SHIP...

 • 32
 • login to save

TORPEDOED. MORE STEAMERS SUNK

 • 31
 • login to save

VC Gallery - Tir, Môr a Stiwdio

 • 479
 • login to save

James Goodwin (g.1891)

 • 313
 • login to save

Rhyfel y Môr (2019; ffilm yn Gymraeg ac yn...

 • 804
 • login to save

Cerdyn Llynges Fasnachol William Williams (1920)

 • 206
 • login to save

PARGUST yn suddo UC 29 (1917)

 • 188
 • login to save

Amlwch, t. 1910

 • 214
 • login to save

William Williams, Amlwch (1919)

 • 235
 • login to save

London Road Presbyterian Church, Castell-nedd ...

 • 237
 • login to save

Cofeb Rhyfel Byd Cyntaf, Ysgol Sir, Merthyr...

 • 166
 • login to save

Cofeb Rhyfel, Neuadd Seiri Rhyddion Caerdydd ...

 • 147
 • login to save

Sgrôl In Memorian i William Cox (m.1915),...

 • 210
 • login to save

Sgrôl anrhydedd D. Llew Williams, Capel y Crwys...

 • 167
 • login to save

Cofeb Rhyfel Llanfair-ym-Muallt (1924)

 • 182
 • login to save

Cofeb Rhyfel Meisgyn (19??)

 • 178
 • login to save

Cofeb Rhyfel Caergybi (1923)

 • 162
 • login to save

Cofeb Rhyfel Cenedlaethol Cymru, Caerdydd (1923)

 • 166
 • login to save

Torpillage du Falaba (1915)

 • 189
 • login to save

WAS MAIMED BY SUBMARINE (1918)

 • 160
 • login to save

John Lloyd Davies, Aberteifi (1875-1952)

 • 153
 • login to save

John Lloyd Davies, Aberteifi (1875-1952)

 • 152
 • login to save

John Lloyd Davies, Aberteifi (1875-1952)

 • 157
 • login to save

John Lloyd Davies (1875-1952)

 • 159
 • login to save

U 91 yn achub marjarîn (1918)

 • 180
 • login to save

U 60 yn y Môr Celtaidd (1918)

 • 232
 • login to save

Suddo'r BARRON HERRIES (1918)

 • 166
 • login to save