Pencampwr CyWC

Mae unigolion sy'n dangos brwdfrydedd ac sy'n rhoi cefnogaeth i eraill yn eu cymuned yn Bencampwyr yn ein barn ni!

Mewn cymunedau ledled Cymru rydym wedi bod yn darparu cymorth ac adnoddau i unigolion sydd nawr yn rhannu eu sgiliau ag eraill, ac yn hyrwyddo’r wefan.

Y bocsiwr Johnny Basham

Er mwyn dod yn Bencampwr CyWC byddwch angen:

  • mynychu un o’n diwrnodau hyfforddiant digido
  • gallu rhoi o’ch amser i hyrwyddo buddiannau defnyddio’r wefan
  • gwirfoddoli o bosib mewn Gorsaf Treftadaeth Ddigidol
  • neu roi cymorth i unigolion neu grwpiau sydd â diddordeb mewn treftadaeth ddigidol

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin neu mae croeso i chi ffonio i drafod.

Tîm Casgliad y Werin Cymru

Ffôn: 01970 632 500 | ebost

Rhestr o unigolion sydd wedi ennill statws Pencampwr CyWC

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r unigolion a nodir yma fel Pencampwyr Casgliad y Werin, am roi amser a chefnogaeth i bobl eraill ac am y gwaith ar eu casgliadau arbenigol eu hunain