arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Croeso athrawon i adran Addysg wedi’u dylunio ar eich cyfer chi. Chwilio'r Adnoddau Dysgu fesul cyfnod allweddol isod, neu defnyddiwch blwch offer i athrawon am gymorth gyda sgiliau digidol a'r Fframwaith Cymhwysedd

Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd...

Mae Cymru yn wlad amlddiwylliannol, ac mae cysylltiad cryf rhwng ymfudo i Gymru a’n hanes diwydiannol. Hyd heddiw, mae pobl wedi dod i Gymru i weithio, i astudio, i geisio lloches ac i fyw. Rydym ni i gyd yn cyfrannu at hanes a diwylliant Cymru. Yn y Casgliad yma, ein nod yw dod â straeon pobl a chymunedau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru at ei gilydd. Mae’r adnodd hwn yn seiliedig ar gynnwys sydd wedi’i gyhoeddi ar hyn o bryd ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Mae mwy o gynnwys ar gael am bobl a chymunedau Affricanaidd a Charibïaidd na grwpiau lleiafrifoedd ethnig eraill, a chaiff hynny ei adlewyrchu yn yr adnodd hwn. Rydym yn gweithio i ymgysylltu â sefydliadau, cymunedau ac unigolion i greu cymynrychiolaeth ehangach a mwy amrywiol o bobl Cymru. Bydd yr adnodd hwn yn tyfu wrth i fwy o gynnwys ddod ar gael.  Allwch chi helpu? Os oes gennych chi gynnwys allai helpu i adrodd straeon unigolion a chunedau o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru (yn y gorffennol a’r presennol), beth am ei ychwanegu at Gasgliad y Werin Cymru? Am gymorth i uwchlwytho eich cynnwys, gweler ein Canllawiau. Os ydych yn gwybod am gynnwys sydd wedi’i gyhoeddi a fyddai’n cyfoethogi’r adnodd hwn, gadewch sylw isod neu Cysylltwch â ni er mwyn ein helpu i barhau i ehangu’r adnodd hwn.   Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd Cyfnod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, Addysg grefyddol   Cwricwlwm Cymru 2022 Dyniaethau   Casgliad Rydym wedi casglu’r eitemau hyn ynghyd fel y gallwch eu defnyddio fel adnoddau ima greu gweithgareddau i’ch dosbarth mewn ffordd hawdd a chyflym. Gallwch ddod o hyd i gynnwys gan nifer o gyfranwyr CyW yn y Cysylltiadau Cyflym isod, a thrwy edrych ar y cyfranwyr a’r prosiectau yma: Back-a-Yard project Jewish History Association of South Wales (JHASW) Newport Chinese Community Centre Treftadaeth Gymreig-Eidalaidd / Welsh-Italian Heritage SWICA Carnival HistoricDockProject

Hanes Llafar: Canllaw i Ysgolion Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Hanes Llafar: Canllaw i Ysgolion

Mae hanes o'n cwmpas ym mhobman. Meddyliwch am eich teulu a'ch cymuned. Mae digon o straeon yno i lenwi llyfrgell. HANES LLAFAR yw enw'r math yma o hanes. Mae dogfennau a llyfrau yn aml yn canolbwyntio ar bobl a digwyddiadau enwog. Ond nid yw profiad a llais y mwyafrif yn cael ei gofnodi. Mae hanes llafur yn llenwi'r bylchau ac yn rhoi i ni hanes sy'n cynnwys pawb. Diolch i dechnoleg ddigidol, gall unrhywun gasglu hanesion llafar a'u rhannu gydag eraill. Mae'n gyfle gwych i ddatblygu sgiliau digidol a chyfweld wrth ddysgu am hanes. Gall feithrin hyder pobl ifanc a magu parch rhwng cenedlaethau. Mae'r canllaw wedi'i greu mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Hanes Llafar a Chasgliad y Werin Cymru. Mae'n cynnig cyngor defnyddiol ar gychwyn project hanes llafar yn eich ysgol neu gymuned.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd, Fframwaith Cymhwysedd Digidol   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Archifau Morgannwg: Siopa yn y Gorffennol Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Siopa yn y Gorffennol

Dysgwch am sut mae ein dull o siopa wedi newid dros y blynyddoedd. Ymchwiliwch i’r newidiadau i’r stryd fawr ac i ganol ddinas Caerdydd a darganfyddwch mwy am ddatblygiad clidio i’r cartref. Darganfyddwch am ddogni bwyd yn ystod adegau anodd, a dysgwch am y danteithion ar gael mewn caffis ers talwm. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel ffotograffau, cyfeiriaduron masnach, cynlluniau adeiladu, y cyfrifiad a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: O’r Pyllau Glo i Ddociau... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: O’r Pyllau Glo i Ddociau...

Dysgwch fwy am lo: o ble y daeth? Sut y’i defnyddiwyd? I ble yr oedd yn mynd? Dysgwch sut roedd glo Cymru yn pweru’r byd a sut roedd yn cael ei allforio drwy Ddociau Caerdydd. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel mapiau, ffotograffau, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach, cofnodion llongau a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Cyfoeth a Thlodi yn Oes... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Cyfoeth a Thlodi yn Oes...

Dysgwch sut roedd y bobl gyfoethog yn byw yn ne Cymru yn Oes Fictoria, a dysgwch sut roedd pobl dlawd de Cymru’n byw eu bywydau. Dysgwch sut le oedd yr ysgol yn Oes Fictoria, a dysgwch am fywydau gwaith y bobl yn ne Cymru. Darganfyddwch y tai roedd y bobl Fictoraidd yn byw ynddynt, ac am y dodrefn a’r offer yr oeddent yn berchen arnynt. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel ffurflenni’r cyfrifiad, mapiau, ffotograffau, llyfrau log ysgol, dyddiaduron a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Y Tuduriaid a’r Stiwartiaid Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Y Tuduriaid a’r Stiwartiaid

Dysgwch sut roedd pobol yn byw yn ne Cymru yng nghyfnod y Tuduriaid a’r Stiwartiaid; beth roeddent yn gwisgo, beth roeddent yn bwyta, a sut roeddent yn dodrefnu eu tai.  Dysgwch mwy am y brenhinoedd a breninesau’r oes a’u cysylltiadau a de Cymru. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel ewyllysiau a rhestrau eiddo, ryseitiau, selnodau, llythyrau a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Y Rhyfel Byd Cyntaf Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Y Rhyfel Byd Cyntaf

Darganfyddwch mwy am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar bobol a chymunedau de Cymru. Dysgwch am fywyd wrth y ffrynt, am y bobol o de Cymru bu’n gwasanaethu yn y Rhyfel, ac am y gofal a chynigwyd i filwyr a anafwyd. Darganfyddwch sut effeithiwyd ar fywyd cartref ac yn yr ysgol gan y Rhyfel, ymchwiliwch i’r newidiadau i fywydau menywod yn ystod y Rhyfel. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel llyfrau log ysgol, ffotograffau, llythyrau, dyddiaduron a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Yr Ail Ryfel Byd Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Yr Ail Ryfel Byd

Dysgwch fwy am effaith yr Ail Ryfel Byd ar Gaerdydd a de Cymru. Darganfyddwch sut effeithiwyd ar ysgolion, dysgwch am gyrchoedd awyr a’r camau diogelu a gymerwyd a dysgwch fwy am ffoaduriaid. Dysgwch am y brwydrau ar y Ffrynt Cartref drwy ‘Dig for Victory’ a ‘Make Do and Mend’, a sut effeithiwyd ar y werin yn ne Cymru gan y dogni. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel llyfrau log ysgol, mapiau, ffotograffau, llythyrau a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gallwch weld y deunydd crai yn y ddogfen PDF isod, neu gallwch chi a'ch disgyblion weld y cynnwys digidol ar Gasgliad y Werin Cymru trwy ddilyn y Cysylltiadau Cyflym isod.

Astudiaeth Achos: Project Pontio'r Cenedlaethau... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Astudiaeth Achos: Project Pontio'r Cenedlaethau...

Datblygwyd Project Pontio'r Cenedlaethau Windrush gan y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd (ACC) ar y cyd â disgyblion ysgolion lleol, i ymchwilio i fywydau cenhedlaeth Windrush a gyrhaeddodd Gymru o India'r Gorllewin rhwng y 1940au a'r 1970au. Gobaith y project oedd pontio'r bwlch rhwng cenedlaethau hen ac ifanc, gan ganolbwyntio ar drosglwyddo diwylliant a thraddodiad, a rhannu profiadau am deithio ac ymsefydlu. Mae'n cofnodi cyfraniad rhyfeddol ymfudwyr Du ac o Leiafrifoedd Ethnig i'r DU, yn enwedig yn ardal Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot. Mae'r project yn dathlu bywydau deg henadur – rhai yn aelodau o genhedlaeth Windrush ac eraill sydd wedi gwneud cyfraniad i gymdeithas amlddiwylliannol De Cymru. Mae testun yr astudiaeth achos yn ddwyieithog, ond Saesneg yw iaith y fideos a'r llyfryn.   Cyfod Allweddol 3 & 4 Hanes, Sgiliau Llythrennedd, Fframwaith Cymhwysedd Digidol   Astudiaeth achos Casglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan.

Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol

Defnyddiwch yr adnoddau yma er mwyn eich helpu gyda archwilio hanes lleol trwy ddefnyddio'r archifdy lleol. Cyfod Allweddol 4Hanes CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Casgliad o ddarluniau pensaernïol o oes... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Casgliad o ddarluniau pensaernïol o oes...

Casgliad o ddarluniau pensaernïol gan y pensaer o Gasnewydd, R.G. Thomas (1820 - 1883). Roedd Thomas yn bensaer a pheiriannydd a dreuliodd rhan fwyaf ei fywyd yn Awstralia, wedi iddo fudo o Brydain ym 1836. Daeth yn ôl i Brydain ym 1846, lle arhosodd am 15 mlynedd. Treuliodd ran fwyaf y cyfnod hwn yng Nghasnewydd, lle bu'n rhan o sawl project adeiladu amryfal; o system ddraenio ar ystâd tai i ddylunio bythynnod a filas, o siopau i ysgolion, eglwysi a neuaddau tref.   Cyfod Allweddol 2 Celf a dylunio, Hanes Cyfod Allweddol 3, 4 Celf a dylunio   Casgliad Rydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Astudiaeth Achos: Cynefin - Ein Croeso Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Astudiaeth Achos: Cynefin - Ein Croeso

Prosiect addysgu ffilm cymunedol yw Cynefin - Ein Croeso dan nawdd Ffilm Cymru Wales gyda chefnogaeth Michael Sheen a Sefydliad Celf Josef Herman. Mae tîm celfyddydau cymunedol Y Neuaddd Les Ystradgynlais wedi cydweithio ag Ysgol Maesydderwen, Ysgol Dyffryn Y Glowyr a theuluoedd o Syria sydd wedi ymsefydlu yn y dre, er mwyn adrodd hanesion ffoaduriaid ddoe a heddiw. Cydweithiodd y cwmni animeiddio gwobrwyog, Winding Snake Productions, â'r gymuned i greu dwy ffilm sy'n rhannu eu straeon am y croeso a roddwyd yn Ystradgynlais i bobl sy'n ffoi rhag rhyfel. Enillodd y project hwn Wobr Ragoriaeth Ddigidol cystadleuaeth Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2018. Noddwyd y wobr gan Gasgliad y Werin Cymru. Yn rhan o'r astudiaeth achos mae'r ddwy ffilm; Cynefin a Uncle Ahmad's Canaries yn ogystal â fideo o'r broses yn datgelu mwy am sut y cafodd y ffilmiau eu creu. Cliciwch ar y ddolen Casgliad 'Cynefin - Ein Croeso' isod i weld y tair ffilm.   Cyfnod Allweddol 2 & 3 Hanes, Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Sgiliau Llythrennedd   Astudiaeth achos Casglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan.

Gwaith Haearn Blaenafon CA3 Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Gwaith Haearn Blaenafon CA3

Archwiliwch y gwaith haearn ym Mlaenafon, un o safleoedd allweddol y Chwyldro Diwydiannol, sydd bellach yn Safle Treftadaeth y Byd. Edrychwch ar gynlluniau, mapiau, ffotograffau ac adroddiadau i ddarganfod sut fywyd oedd gan y gweithwyr haearn. Gallwch archwilio’r newidiadau fu yng Nghymru rhwng 1760 a 1914, a datblygu sgiliau meddwl trwy ymchwil hanesyddol. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys.

Capeli ac eglwysi'r Wladfa  Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Capeli ac eglwysi'r Wladfa

Cyn gynted ag yr oeddynt wedi ymgartrefu yn Nyffryn Camwy ym 1865, dechreuodd y gwladfawyr gynnal gwasanaethau crefyddol ffurfiol yn y stordy pren syml a godwyd yng nghanol pentref Caer Antur. Roedd y Parchedigion Abraham Matthews a Lewis Humphreys (gweinidogion gyda'r Annibynwyr) yn cymryd eu tro i arwain y gwasanaethau bob yn ail fore Sul. Cyfnod Allweddol 3Hanes, Addysg Grefyddol Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Hanes yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia  Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Hanes yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia

Roedd allfudo yn agwedd bur gyffredin o fywyd Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cyni economaidd oedd yn bennaf gyfrifol am achosi i filoedd o Gymry adael eu hardaloedd genedigol a cheisio bywyd gwell yn y Taleithiau Unedig. Eto, er bod gobaith am well safon byw yng Ngogledd America, roedd nifer o allfudwyr yn ymwybodol o'r perygl iddynt golli eu nodweddion Cymreig wrth iddynt ymdoddi i’r diwylliant Americanaidd. Sylwodd Michael D. Jones ar y duedd hon pan oedd ar ymweliad â’r Taleithiau Unedig ym 1848-9 a chafodd ei argyhoeddi bod angen sefydlu setliad Gymreig ym Mhatagonia i amddiffyn iaith, arferion a chrefydd ei gydwladwyr. Yng ngolwg Michael D. Jones, dim ond gwladfa lle rhoddid statws swyddogol i’r iaith Gymraeg a fyddai’n caniatáu i hunaniaeth genedlaethol yr ymfudwyr flodeuo’n ddirwystr.  Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3. 

Ysgolion cynnar y Wladfa - Patagonia Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Ysgolion cynnar y Wladfa - Patagonia

Yn fuan wedi i'r gwladfawyr cyntaf ymsefydlu yn eu cartref newydd ar lannau Afon Chupat, aethant ati i godi adeilad pren ar gyfer ysgol gyntaf y Wladfa. Cafodd y Parch. Lewis Humphreys, a ddeuai'n wreiddiol o Ganllwyd, ei benodi yn ysgolfeistr. Roedd plant o bob oed yn mynychu'r ysgol, ac yno caent addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Dyddiau du - Llifogydd ac allfudo - Patagonia Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Dyddiau du - Llifogydd ac allfudo - Patagonia

I goroni’r cwbl, cafodd Dyffryn Camwy ei daro ym 1899 gan y llifogydd gwaethaf ers i'r Cymry ymsefydlu yno ym 1865. Yn ôl adroddiadau ar y pryd, bu'n bwrw glaw yn Nyffryn Camwy am dros dair wythnos, gan achosi i lefel yr afon godi ar gyfradd o bymtheg modfedd pob deuddeng awr. Difrodwyd cartrefi ac eiddo'r ymsefydlwyr a bu'n rhaid iddynt ffoi i dir uwch er mwyn diogelwch.  Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

O ddyffryn Camwy i Gwm Hyfryd - Patagonia  Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
O ddyffryn Camwy i Gwm Hyfryd - Patagonia

Ar ddechrau'r 1870au cododd awydd ymhlith rhai o'r gwladfawyr mwyaf anturus i archwilio'r tiroedd eang a oedd yn amgylchynu'r Wladfa.   Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Dyddiau cynnar ar dir Patagonia Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Dyddiau cynnar ar dir Patagonia

Yn fuan wedi i'r 'Mimosa' fwrw ei angor yn y Bae Newydd ar 27 Gorffennaf 1865, penderfynodd y Capten George Pepperrell, y meddyg Thomas Greene, a thua hanner dwsin o'r dynion adael y llong ac archwilio'r tir. Yn ôl yr hanes, Hugh Hughes (Cadfan Gwynedd) oedd y cyntaf o'r ymfudwyr i roi ei draed ar dir Patagonia. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Brodorion Patagonia a'r gwladfawyr Cymreig Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Brodorion Patagonia a'r gwladfawyr Cymreig

Nid y Cymry oedd y bobl gyntaf i fyw ym Mhatagonia. Am ganrifoedd, bu brodorion yn byw yno yn •ôl eu harferion eu hunain. Un o’r llwythau hyn oedd y 'Tehuelche', a deuent o ardal rhwng Culfor Magellan a’r Afon Negro ym Mhatagonia. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Casgliadau Patagonia Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Casgliadau Patagonia

Cysylltiadau dysgu ar gyfer nifer o gasgliadau ar Batagonia. Cyfod Allweddol 3Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefydol, Y Gymraeg CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Patagonia - Mordaith y 'Mimosa', 1865 Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Patagonia - Mordaith y 'Mimosa', 1865

Ar 28 Mai 1865, cychwynnodd y fintai o ymfudwyr Cymreig ar eu taith hir o Lerpwl i Batagonia. Er bod y 150 o deithwyr a oedd ar fwrdd y 'Mimosa' yn siwr o fod yn teimlo'n bryderus yngl~n â'r fordaith, buasent hefyd wedi bod yn falch bod yr holl ddisgwyl drosodd a'u bod yn cychwyn eu siwrnai i Dde America. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

Mynegwyd y syniad o sefydlu cymuned benodol 'Gymreig' mewn rhan arall or byd ymhell cyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Paul Robeson: Llwyfan a Sgrin Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Paul Robeson: Llwyfan a Sgrin

Paul Robeson yn dod yn enwog. Y mae'r uned hon yn cefnogi datblygu sgiliau holi trwy edrych ar berfformiadau llwyfan a sgrin Paul Robeson. Y mae hefyd yn edrych ar deipgastio actorion a stereoteipio rolau pobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol ac ethnig. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o chwech am Paul Robeson ar gyfer CA3.

Newid a Gwrthdaro yng Nghymru, 1900-1918 Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Newid a Gwrthdaro yng Nghymru, 1900-1918

Newid a Gwrthdaro yng Nghymru, 1900-1918 Cyfod Allweddol 3Hanes CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Fferm Ynys Gwersyll Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Fferm Ynys Gwersyll

Fferm Ynys Gwersyll, Pen-y-bont ar Ogwr,1939-1945. Adeiladwyd fel llety i weithwyr y ffatri arfau ym Mhen-y-Bont ar Ogwr a daeth wedyn yn wersyll carcharorion rhyfel a welodd y ddihangfa fwyaf ar dir Prydain.   Cyfnod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes   Casgliad Rydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Paul Robeson: Dinesydd Byd-eang Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Paul Robeson: Dinesydd Byd-eang

Pa ran chwaraeodd Paul Robeson wrth helpu i ffurfio newidiadau i hawliau sifil o gwmpas y byd? Mae'r uned hon yn cefnogi ymchwiliadau i berson o bwys o'r ugeinfed ganrif a oedd yn ffigur rhyngwladol ond a oedd â chysylltiadau â Chymru. Mae'r uned hon yn annog ymchwiliadau a dadansoddiad o rôl Robeson mewn mudiadau hawliau sifil a sut y cyfrannodd at ffurfio'r byd rydyn ni'n byw ynddo heddiw. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o chwech am Paul Robeson ar gyfer CA3.

Unigolion a digwyddiadau'r 20frd ganrif Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Unigolion a digwyddiadau'r 20frd ganrif

Unigolion a digwyddiadau'r 20frd ganrif Cyfod Allweddol 3Hanes CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Paul Robeson: Addysg Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Paul Robeson: Addysg

Pa brofiadau o hiliaeth gafodd Robeson? Mae'r uned hon yn cefnogi datblygiad sgiliau holi disgyblion trwy edrych ar beth o dystiolaeth o fywyd cynnar bywyd Robeson. Pa heriau a phrofiad o hiliaeth a gafodd Robeson yn ei fywyd bob dydd fel Americanwr Affricanaidd yn byw yn nechrau'r ugeinfed ganrif yn Unol Daleithiau America? Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o chwech am Paul Robeson ar gyfer CA3.

Caethwasiaeth Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Caethwasiaeth

Eitemau a delweddau'n ymwneud â chaethwasiaeth. Cyfnod Allweddol 3Hanes CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.