110 o gardiau post a anfonwyd at Lucy White, o Gaerfyrddin rhwng 1901 a 1910

Dangosir yma flaen a chefn y 110 cerdyn post a dderbyniodd fy mam-gu, Lucy White (g.1885) rhwng 1901 a 1910. Anfonwyd y rhan fwyaf ati i'w chyfeiriad gartref yng Nghaerfyrddin, er i rai gael eu hanfon ati yn Llundain pan oedd yn sefyll arholiad mynediad ym Mhrifysgol Llundain ac yn sefyll arholiadau yn yr Imperial Institute yn Ne Kensington yn 1903 a 1904. Ar y pryd hwnnw roedd Lucy yn aros yn y White House Hotel ger y Strand. Cafodd cardiau post eraill eu hanfon ati tra oedd hi ar wyliau yng Ngheinewydd, Clifton neu'n ymweld â'i dyweddi, James, yn Wdig.

Mae llawer (34) o'r cardiau post yn dangos lleoliadau yng Nghymru (megis Bangor, Ferryside, Llansteffan, Llandudno, y Mwmbwls, Penarth, Wdig a Chaerdydd) gyda 10 ohonynt yn dangos delweddau o eglwysi (Llanelli, St Pedr yng Nghaerfyrddin, Macclesfield a Speldhurst). Mae sawl cerdyn post o ardal Llundain yn dangos Castell Rochester, Windsor, Hampton Court, Coleg Brenhinol Holloway, Sefydliad Imperial, Holborn, Pont Hammersmith a Swyddfa'r Post.

Teulu agos a anfonodd y rhan fwyaf o’r cardiau post at Lucy: ei chwiorydd, Lillie a Norah, ei brodyr – Jack a Harry – a'i Modryb Georgie. Anfonai Harry gardiau post od o Hastings, Sark, Killarney a Dieppe, gyda chardiau Jack yn dod o Blackpool, ac yna Kimberley a Johannesburg yn Ne Affrica. Anfonwyd y cerdyn post cyntaf gan ei dyweddi, James, yn 1905 (un llawn doniolwch) ac wedi hynny anfonai ati’n aml.

Mae 110 eitem yn y casgliad

 • 381
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 421
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 325
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 320
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 349
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 345
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 323
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 282
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 265
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 393
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 292
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 292
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 329
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 355
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 414
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 333
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 298
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 260
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 346
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 396
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 381
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 285
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 351
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 425
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 340
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 250
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 334
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 304
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 400
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 261
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 257
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 403
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 206
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 261
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 336
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 255
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 301
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 247
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 259
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 312
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 273
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 231
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 357
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 194
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 307
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 318
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 311
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 297
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 282
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 322
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 267
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 236
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 320
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 282
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 350
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 298
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 351
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 378
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 300
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 384
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 365
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 263
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 268
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 280
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 292
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 346
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 394
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 338
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 312
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 279
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 279
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 252
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 313
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 302
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 265
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 219
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 290
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 343
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 285
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 385
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 342
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 322
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 377
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 333
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 320
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 330
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 343
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 375
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 311
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 368
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 404
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 332
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 297
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 342
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 285
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 332
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 310
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 284
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 335
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 394
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 483
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 372
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 336
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 404
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 420
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 452
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 318
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 362
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 325
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 337
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi