Treftadaeth Gymreig-Eidalaidd / Welsh-Italian Heritage's profile picture

Treftadaeth Gymreig-Eidalaidd / Welsh-Italian Heritage

Dyddiad ymuno: 25/02/20

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Mae straeon Eidlawyr a ymfudodd i Gymru o dde'r Eidal, ac yn benodol o ranbarth Picinisco, yn rhai sy'n llai cyfarwydd i ni o bosib gan mai'r gred gyffredin yw mai o ardal Bardi yng ngogledd yr Eidal y daeth ymfudwyr yma i Gymru. Gyda chymorth Anita Acari a Paulette Pelosi, sydd wedi rhannu rhai o’u ffotograffau a’u straeon teuluol am ymgartrefu yn Abertawe gyda ni mae gennym bellach gyfrif yn arbennig ar gyfer rhannu straeon y rhai a ddaeth i Gymru o wahanol ranbarthau o’r Eidal. O hanes sefydlu parlyrau hufen iâ a chaffis i drasiedi dryllio llong yr Arandora Star yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gallwch ddarganfod llawer am dreftadaeth Gymreig-Eidalaidd ar ein gwefan.

  • 307
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 475
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi
  • 984
  • Use stars to collect & save items mewngofnodi