Eitemau RhB1 gyfrannwyd gan Valerie Lewis am hanes Dr Mary Eppynt Phillips yn ystod y rhyfel

Dyma gasgliad o eitemau a gyfrannwyd gan Valerie Lewis yn Aberhonddu yn ystod y Sioe Deithiol RhB1 fel rhan o'r prosiect 'Y Profiad Cymreig Rhyfel Byd Cyntaf'.

Roedd 'Y Profiad Cymreig Rhyfel Byd Cyntaf' yn brosiect cenedlaethol a arweinir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â llyfrgelloedd, casgliadau arbennig ac archifau Cymru i ddatgelu hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf a sut y bu iddo effeithio ar Gymru oll, yr iaith a diwylliant. Gwahoddwyd y cyhoedd i fod yn rhan o’r prosiect trwy ddod â’u deunydd i un o gyfres o ddigwyddiadau lle y bydd staff ar gael i sganio llythyron, ffotograffau, tystysgrifau, cardiau post, dyddiaduron ac unrhyw ddogfennau amrywiol eraill. Fe gynhaliwyd 5 digwyddiad llwyddiannus ar draws Gymru gan staff Casgliad y Werin Cymru (Caernarfon, Rhuthun, Aberhonddu, Hwlffordd a Pontardawe) i ddigido eitemau gan y cyhoedd i’w rannu ar y wefan.

Mae 15 eitem yn y casgliad