Y Profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf / Welsh experience of World War One's profile picture

Y Profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf / Welsh experience of World War One

Dyddiad ymuno: 27/11/14

Amdan

Bywgraffiad CY: 
Prosiect cenedlaethol a arweinir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â llyfrgelloedd, casgliadau arbennig ac archifau Cymru i ddatgelu hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf a sut y bu iddo effeithio ar Gymru oll, yr iaith a diwylliant. Gwahoddwyd y cyhoedd i fod yn rhan o’r prosiect trwy ddod â’u deunydd i un o gyfres o ddigwyddiadau lle y bydd staff ar gael i sganio llythyron, ffotograffau, tystysgrifau, cardiau post, dyddiaduron ac unrhyw ddogfennau amrywiol eraill. Fe gynhaliwyd 5 digwyddiad llwyddiannus ar draws Gymru gan staff Casgliad y Werin Cymru (Caernarfon, Rhuthun, Aberhonddu, Hwlffordd a Pontardawe) i ddigido eitemau gan y cyhoedd i’w rannu ar y wefan.