Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol
Casgliad o ddarluniau pensaernïol o oes...
Fferm Ynys Gwersyll
Celtiaid Oes yr Haearn
Cartrefi yn Oes y Tywysogion
Cartrefi yn Amser y Rhufeiniaid
Y Rhufeiniaid yng Nghymru
Cymru 1900-2000: Rhan 3
Trafnidiaeth 1970au
Trafnidiaeth 1950au
Abertawe yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Urdd Gobaith Cymru
Ar ôl y Rhyfel a Dogni Bwyd
Lluniau John Cornwell
Abertawe’r Ail Ryfel Byd
Cymru 1900-2000: Rhan 1
Maerdy Colliery
Dyddiadur Edgar Wynn Williams, Rhyfel Byd Cyntaf
Casgliad Cyrchoedd Awyr Caerdydd
Newid yng Nghymru, 1760-1914
Llongddrylliadau y Storm Fawr 1859
Oes Edward a'r Rhyfel Byd Cyntaf, 1906-1919
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad yng Nghymru
Cymru 1780-1886
Cofebion Rhyfel
Cymru 1880-1980
Ffrynt Cartref
Trychineb Glofa Gresffordd 1934
Cymru 1900-2000: Rhan 2
Lleisiau Cymraeg Cymreig y Rhyfel Mawr, Llanberis